facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Микропроизводство с композитни материали
 • Конкурс / Година 4M- NoE
 • Тема на проекта Микропроизводство с композитни материали
 • Договор номер NMP2-CT-2004-500274
 • Ръководител, координатор ст.н.с.IІ ст. д-р Емил Маноах/ координатор проф. С. Димов
 • Период на изпълнение от... 2004 г.
 • Период на изпълнение до... 30.6.2009 г.
 • Стойност на договора € 131,959
 • Други участници У-т на Кардиф, Англия

Additional Info

 • Име ELOST: “E-Government for Low Status Group”
 • Тема на проекта ELOST: “E-Government for Low Status Group”
 • Договор номер ELOST -027287
 • Ръководител, координатор партньор: ст.н.с. Аврам Ескенази
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Получени средства 5,671 лв

Additional Info

 • Име Променящи се граници: Променяща се география на производството в трудоемките индустрии
 • Ръководител н.с.П.Рукова
 • Телефон 973 36 84
 • Бюджет 44100 лева
 • Тема на проекта Променящи се граници: Променяща се география на производството в трудоемките индустрии

Additional Info

 • Име ХЕРМЕС Европейска комисия, генерална дирекция Разширяване
 • Ръководител н.с.П.Рукова
 • Телефон 973 36 84
 • Бюджет 44100 лева
 • Тема на проекта ХЕРМЕС Европейска комисия, генерална дирекция Разширяване

Additional Info

 • Име Повторно разработване на Европейски минни селища в устойчиво развиващи се общности чрез интегриране на енергийните потребности и предлагане въз основа на ниско енергийни принципи
 • Ръководител ст.н.с.К.Бояджиева
 • Телефон 979 22 88
 • Бюджет 14940 евро
 • Тема на проекта Повторно разработване на Европейски минни селища в устойчиво развиващи се общности чрез интегриране на енергийните потребности и предлагане въз основа на ниско енергийни принципи

Additional Info

 • Име Оценка на степента на индустриално замърсяване чрез магнитни методи в ""горещи точки"" в Източна България
 • Ръководител н.с.Н.Йорданова
 • Телефон 971 26 77
 • Тема на проекта Оценка на степента на индустриално замърсяване чрез магнитни методи в ""горещи точки"" в Източна България

Additional Info

 • Име Система за обмен на данни и информация за природни и екологични бедствия
 • Ръководител д-р Е.Краусман
 • Телефон 979 33 32
 • Тема на проекта Система за обмен на данни и информация за природни и екологични бедствия

Additional Info

 • Име Риск анализ чрез МАХБ и НЕДИЕС - акция 4332 на ЕС-DG-JRC
 • Ръководител д-р М.Кристов
 • Телефон 971 26 77
 • Тема на проекта Риск анализ чрез МАХБ и НЕДИЕС - акция 4332 на ЕС-DG-JRC

Additional Info

 • Име Количествена оценка на влиянието на Европейските и глобални транспортни системи върху климата QUANTIFY
 • Ръководител ст.н.с.Iст. Д. Сираков
 • Телефон 979 33 32
 • Тема на проекта Количествена оценка на влиянието на Европейските и глобални транспортни системи върху климата QUANTIFY

Additional Info

 • Име Повторно разработване на европейски минни селища в устойчиво развиващи се общности чрез интегриране на потребностите и предлагането въз основа на ниско енергийни принципи
 • Ръководител ст.н.с.К.Бояджиева
 • Телефон 979 33 32
 • Тема на проекта Повторно разработване на европейски минни селища в устойчиво развиващи се общности чрез интегриране на потребностите и предлагането въз основа на ниско енергийни принципи