facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Европейска мрежа за консервация на семена от европейската естествена флора
 • Тема на проекта Европейска мрежа за консервация на семена от европейската естествена флора
 • Ръководител, координатор д-р Татяна Стоева
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 3,000 €
 • Получени средства 4,769 лв
 • Други участници Кралски ботанически градини, KEW

Additional Info

 • Име Устойчивост на грипните вируси в резервоари и системи на околната среда
 • Тема на проекта Устойчивост на грипните вируси в резервоари и системи на околната среда
 • Договор номер SSPE-CT-2006-444405
 • Ръководител, координатор акад. д-р Ангел Гълъбов, дмн
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2010 г.
 • Стойност на договора 218,270 лв
 • Получени средства 59,077 лв

Additional Info

 • Име Интегрални технологии за активен контрол на микрофлуиден функц.м-л
 • Тема на проекта Интегрални технологии за активен контрол на микрофлуиден функц.м-л
 • Договор номер NMP3-CT-2006 031980
 • Ръководител, координатор ст.н.с.І ст. дхн Андрей Милчев
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 165,660 лв
 • Получени средства 56,956 лв

Additional Info

 • Име Зародишообразуване и кристализация, контролирани на фазова граница
 • Тема на проекта Зародишообразуване и кристализация, контролирани на фазова граница
 • Договор номер 33200
 • Ръководител, координатор ст.н.с.І ст.дхн Исак Аврамов
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 258,952 лв
 • Получени средства 68,454 лв

Additional Info

 • Име Мембрани за високотемпературни горивни клетки предназначени за автомобилната промишленост АКРОНИМ: AUTOBRANE
 • Тема на проекта Мембрани за високотемпературни горивни клетки предназначени за автомобилната промишленост АКРОНИМ: AUTOBRANE
 • Договор номер No 020074
 • Ръководител, координатор ст. н.с. II д-р Веселин Синигерски
 • Период на изпълнение от... 2004 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 109,526 лв
 • Други участници Координатор: Д-р Гьоста Пфундтнер, ДАЙМЛЕР AД, Щутгарт, Германия

Additional Info

 • Име NextGenCell – следващото поколение стационарни микроCHP, горивни клетки
 • Тема на проекта NextGenCell – следващото поколение стационарни микроCHP, горивни клетки
 • Договор номер No 019797
 • Ръководител, координатор ст. н.с. II д-р Веселин Синигерски
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 199,369 лв
 • Други участници Партньор: Д-р Ал. Дауенщайнер, Vaillant GmbH

Additional Info

 • Име Разредени нитриди за тандемни слънчеви елементи
 • Тема на проекта Разредени нитриди за тандемни слънчеви елементи
 • Договор номер INTAS Ref. No. 06-10000117-8536
 • Ръководител, координатор ст.н.с.д-р П. Витанов
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 18,100 лв
 • Получени средства 540 лв

Additional Info

 • Име AsIsKnown (A semantic-based knowledge flow system for the European home textiles industry)
 • Тема на проекта AsIsKnown (A semantic-based knowledge flow system for the European home textiles industry)
 • Договор номер № 028044
 • Ръководител, координатор ст.н.с. II ст. д-р К. Симов
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 210,300 €
 • Получени средства 77,822 лв
 • Други участници Dr. T. Valtinat, Aachen, Германия

Additional Info

 • Име Многопрецизни хибридни производствени процеси, базирани на позиционен и самоорганизиращ се монтаж за комплексни микро-продукти
 • Конкурс / Година HYDROMEL
 • Тема на проекта Многопрецизни хибридни производствени процеси, базирани на позиционен и самоорганизиращ се монтаж за комплексни микро-продукти
 • Договор номер NMP2-CT-2006-026622
 • Ръководител, координатор ст.н.с.ІІ ст. д-р Костадин Костадинов/ координатор проф. А. Кодурей
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2010г.
 • Стойност на договора € 679,944
 • Получени средства € 283,504
 • Други участници Ц-р по микро-технологии, Ню Шател, Швейцария