facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Проект “ESINET” Създаване на мрежа от европейски космически инкубатори – iТ3
 • Тема на проекта Проект “ESINET” Създаване на мрежа от европейски космически инкубатори – iТ3
 • Ръководител, координатор проф. д-р Ставри Ставрев

Additional Info

 • Име SСHEMA – Scenarios for Hazard-induced Emergencies Management
 • Тема на проекта SСHEMA – Scenarios for Hazard-induced Emergencies Management
 • Договор номер Ref. Nr BG 2005/017-353.10.06. 030963. Sixth
 • Ръководител, координатор проф. Петър Гецов, проф. Гаро Мардиросян, ст.н.с. БойкоРангелов
 • Получени средства 36,800 лв
 • Други участници ГФИ

Additional Info

 • Име Изследване на вариациите в концентрацията на дъщерните на радона радионуклиди във финска Лапландия и България
 • Конкурс / Година LAPBIAT
 • Тема на проекта Изследване на вариациите в концентрацията на дъщерните на радона радионуклиди във финска Лапландия и България
 • Ръководител, координатор н. с. Бл. Велева

Additional Info

 • Име Климатични изменения и промени: Въздействие върху централна и източна Европа.(изследване на измененията във високата атмосфера) - iD4
 • Конкурс / Година Околна среда устойчиво развитие
 • Тема на проекта Климатични изменения и промени: Въздействие върху централна и източна Европа.(изследване на измененията във високата атмосфера) - iD4
 • Ръководител, координатор ст.н.с. д-р Ст. Колев
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2009 г.
 • Стойност на договора 75,060 лв
 • Получени средства 13,756 лв

Additional Info

 • Име Количествена оценка на климатичния ефект на глобалните и Европейски транспортни системи (QUANTIFY)
 • Тема на проекта Количествена оценка на климатичния ефект на глобалните и Европейски транспортни системи (QUANTIFY)
 • Договор номер 6FP Comtract: № 003893 (GOCE)
 • Ръководител, координатор ст.н.с Iст. Д. Сираков
 • Период на изпълнение от... 2005 г.
 • Период на изпълнение до... 2010 г.
 • Стойност на договора 117,340 лв
 • Получени средства 5,542 лв
 • Други участници ГФИ

Additional Info

 • Име Изменение състава на атмосферата: една европейска мрежа на превъзходство (ACCENT) - Atmospheric Composition Change: an European Network
 • Тема на проекта Изменение състава на атмосферата: една европейска мрежа на превъзходство (ACCENT) - Atmospheric Composition Change: an European Network
 • Договор номер 6FP Comtract: No GOCE-CT-2002-500337
 • Ръководител, координатор ст.н.с Iст. Д. Сираков
 • Период на изпълнение от... 2004 г.
 • Период на изпълнение до... 2010 г.
 • Стойност на договора 146,689 лв
 • Получени средства 5,731 лв

Additional Info

 • Име Мрежа от европейски морски обсервационни станции (Esonet NoE European Seas Observatory Network of Excellence), iR1
 • Конкурс / Година IFREMER
 • Тема на проекта Мрежа от европейски морски обсервационни станции (Esonet NoE European Seas Observatory Network of Excellence), iR1
 • Договор номер 14037
 • Ръководител, координатор ст.н.с.I ст. д-р Л. Димитров
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2011 г.
 • Стойност на договора 21,874 лв
 • Получени средства 14,037 лв
 • Други участници Координатор: Д-р Ролан Персон, Франция

Additional Info

 • Име Европейски крайбрежни морета, оперативни наблюдения и система за предвижване (ECOOP)
 • Тема на проекта Европейски крайбрежни морета, оперативни наблюдения и система за предвижване (ECOOP)
 • Договор номер № 036355-2
 • Ръководител, координатор ст. н.с. Д-р Атанас Палазов
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2010 г.
 • Стойност на договора 109,034 лв
 • Получени средства 41,974 лв

Additional Info

 • Име Пан - Европейска инфраструктура за управление на океански и морски данни (SeaDataNet)
 • Тема на проекта Пан - Европейска инфраструктура за управление на океански и морски данни (SeaDataNet)
 • Договор номер № 026212
 • Ръководител, координатор ст. н.с. Д-р Атанас Палазов
 • Период на изпълнение от... 2006 г.
 • Период на изпълнение до... 2011 г.
 • Стойност на договора 176,672 лв
 • Получени средства 33,873 лв

Additional Info

 • Име Поддържаща програма за повишаване капацитета в Черноморския регион за постигане на опиративен статус на океанографските услуги ASCABOS
 • Тема на проекта Поддържаща програма за повишаване капацитета в Черноморския регион за постигане на опиративен статус на океанографските услуги ASCABOS
 • Договор номер № 518063
 • Ръководител, координатор ст. н.с. Д-р Атанас Палазов
 • Период на изпълнение от... 2005 г.
 • Период на изпълнение до... 2008 г.
 • Стойност на договора 344,539 лв
 • Получени средства 28,765 лв