facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Micro and Nanotechnologies Going to Eastern Europe through Networking (MINAEAST-NET)
 • Ръководител чл.-кор. Проф. Дтн Ч. Руменин
 • Конкурс / Година 2004
 • Тема на проекта Micro and Nanotechnologies Going to Eastern Europe through Networking (MINAEAST-NET)
 • Договор номер INCO-CT-2004-510470
 • Получени средства 400 лв

Additional Info

 • Име Хибридни ултрапрецизни производствени процеси базирани на само организиращ се монтаж за комплексни микропродукти
 • Ръководител проф. А. Кодурей
 • Телефон 882909100
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта Хибридни ултрапрецизни производствени процеси базирани на само организиращ се монтаж за комплексни микропродукти
 • Договор номер NMP 2-CT-026622
 • Период на изпълнение от... 1.11.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 30.9.2010 г.
 • Стойност на договора 472 000 €
 • Получени средства 200 000 €
 • Други участници АМГ -ООД (Ботевград), ЦСЕМ(Швейцария), ARCS(Австрия), HUT(Финландия), CRNS(Франция), FIDIA(Италия), Biopredic(Франция), UNIOL(Германия), EMPA(Швейцария), Nascatec(Германия), Кlocke(Германия), ETHZ (Швейцария), CEA (Франция), MEC (Англия), DATACON( Австрийци), ALCHIMER, MPS(Италия), TALES( Унгария), STM( Франция), TNI( Ирландия), ALMA( Франция)
 • Координатор доц. К. Костадинов

Additional Info

 • Име Knowledge-on-demand for ubiquitous learning
 • Ръководител ст.н.с. Радослав Павлов
 • Телефон 979-38-31
 • Тема на проекта Knowledge-on-demand for ubiquitous learning
 • Договор номер 27451
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Получени средства 66 417 лв
 • Други участници Белгия

Additional Info

 • Име Към изграждане на общество на ученето през целия живот - приносът на образователната система, LLL2010
 • Ръководител Проф. Пепка Бояджиева
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2005
 • Тема на проекта Към изграждане на общество на ученето през целия живот - приносът на образователната система, LLL2010
 • Договор номер 513321
 • Период на изпълнение от... 1.9.2005 г.
 • Период на изпълнение до... 28.2.2011 г.
 • Стойност на договора 159 520 €

Additional Info

 • Име LOGOS - Знания по заявка за повсеместно обучение
 • Ръководител ст.н.с. д-р Д. Дочев
 • Телефон 870-75-86
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта LOGOS - Знания по заявка за повсеместно обучение
 • Договор номер FP6-IST-027451
 • Период на изпълнение от... 1.2.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 1.2.2010 г.
 • Стойност на договора 283 595 лв
 • Получени средства 54 292 лв
 • Други участници ИМИ-БАН, ANTENNA HUNGARIA /Унгария/, Ун.Брайтън /Англия/, FMSH /Франция/, EduWeb /Унгария/, COREP /Италия/, INA /Франция/, EXOS /Словакия/, Sofia Digital /Финландия

Additional Info

 • Име Virtual Internet Service Provider VISP
 • Ръководител Проф. Т. Стоилов
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Virtual Internet Service Provider VISP
 • Договор номер FP6 IST-2004-027178 VISP
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 416 592 лв
 • Получени средства 13 894 лв
 • Други участници PERCEVAL SA-VIV Белгия

Additional Info

 • Име Устойчивост на грипните вируси в резервоари и системи на околната среда
 • Ръководител акад. Ангел Гълъбов, дмн
 • Телефон 979-31-08
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта Устойчивост на грипните вируси в резервоари и системи на околната среда
 • Договор номер SSPE-CT-2006-444405
 • Период на изпълнение от... 1.1.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 218 270 лв
 • Получени средства 3 957 лв

Additional Info

 • Име EUMENT-NET
 • Тема на проекта EUMENT-NET
 • Ръководител, координатор Николина Сретенова
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2008 г.
 • Стойност на договора 136,380 лв
 • Получени средства 34,503 лв

Additional Info

 • Име ЕВРОСФЕРА: разнообразие и европейска публична сфера. Към Европа на гражданите
 • Тема на проекта ЕВРОСФЕРА: разнообразие и европейска публична сфера. Към Европа на гражданите
 • Ръководител, координатор доц. д-р Геновева Михова
 • Период на изпълнение от... 1.02.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 31.01.2012 г.
 • Други участници ИП - БАН, Координатор на проекта: Университет в Берген, Норвегия

Additional Info

 • Име Разнообразие и европейската публична сфера: към гражданска Европа
 • Тема на проекта Разнообразие и европейската публична сфера: към гражданска Европа
 • Договор номер CIT 4-CT-2006 - 028504
 • Ръководител, координатор ст.н.с.II д-р Йоланда Зографова
 • Период на изпълнение от... 2007 г.
 • Период на изпълнение до... 2011 г.
 • Стойност на договора 313,760 лв
 • Получени средства 70,682 лв
 • Други участници Университет Берген
Страница 1 от 43