facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Collaborative project of Buffalo State College and the University at Buffalo
 • Ръководител ст.н.с. д-р Валентин Бримков
 • Тема на проекта Collaborative project of Buffalo State College and the University at Buffalo
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Фирма / Организация NSF grant "URGE to Compute"

Additional Info

 • Име Opportunities in Science, Technology, Engineering and Mathematics
 • Тема на проекта Opportunities in Science, Technology, Engineering and Mathematics
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Buffalo State College, the University at Buffalo
 • Координатор ст.н.с. д-р Валентин Бримков - участник
 • Фирма / Организация NSF grant “Connect with ‘Science’

Additional Info

 • Име Space and Time Efficient Computation in Image Processing: Theoretical Foundations and Implementation
 • Тема на проекта Space and Time Efficient Computation in Image Processing: Theoretical Foundations and Implementation
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници USA, Canada, Japan, France, and Spain
 • Координатор ст.н.с. д-р Валентин Бримков - участник
 • Фирма / Организация Funded by Shizuoka University, Hamamatsu, Japan

Additional Info

 • Име Практики на обикновеното гражданство и регионална динамика на прякото участие
 • Ръководител Доц. Светла Колева
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Практики на обикновеното гражданство и регионална динамика на прякото участие
 • Договор номер GP/FDU/IA/2009 № 079
 • Период на изпълнение от... 1.9.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.5.2010 г.
 • Стойност на договора 6 000 €
 • Получени средства 5 867 лв
 • Фирма / Организация CNRS, Университе Лил-1

Additional Info

 • Име Борбата срещу измамите и злоупотребите с европейски средства
 • Ръководител Д-р Е. Маркова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Борбата срещу измамите и злоупотребите с европейски средства
 • Договор номер 2009/D/020/01.09.2009
 • Период на изпълнение от... 1.9.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.9.2010 г.
 • Стойност на договора 4 500 €

Additional Info

 • Име Реализация на специалисти с висше образование до 35 г. възраст на пазара на труда в България
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Реализация на специалисти с висше образование до 35 г. възраст на пазара на труда в България
 • Договор номер проф. М. Сотирова
 • Период на изпълнение от... 1.4.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.5.2010 г.
 • Стойност на договора 21 374 лв
 • Получени средства 21 374 лв
 • Фирма / Организация ПУ "П. Хилендарски"

Additional Info

 • Име Договор за съвместна дейност с EUROS Embedded Systems GmbH Нюрнберг, Германия. „Адаптиране и прилагане на операционната система EUROS при разработване на разпределени безжични мрежи от интелигентни сензори”
 • Ръководител Доц. д-р З. Илчева
 • Телефон 872-01-32
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Договор за съвместна дейност с EUROS Embedded Systems GmbH Нюрнберг, Германия. „Адаптиране и прилагане на операционната система EUROS при разработване на разпределени безжични мрежи от интелигентни сензори”
 • Договор номер 210070
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2014 г.
 • Стойност на договора 78 233 лв
 • Други участници EUROS Embedded Systems GmbH
 • Фирма / Организация EUROS Embedded Systems GmbH Нюрнберг, Германия

Additional Info

 • Име Softwere implementation and testing of one model for battery simulation at microscale
 • Ръководител проф. дмн С. Маргенов
 • Телефон 979-66-12
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Softwere implementation and testing of one model for battery simulation at microscale
 • Договор номер 088-P-279796 715132-088
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 19 558 лв
 • Получени средства 9 779 лв
 • Фирма / Организация Фондация Фраунхофер, Германия

Additional Info

 • Име Проучване на серията комуникационни процесори CC430F6xxx и приложението им в безжичните сензорни мрежи с ниска консумация
 • Ръководител инж. Георги Желязков
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Проучване на серията комуникационни процесори CC430F6xxx и приложението им в безжичните сензорни мрежи с ниска консумация
 • Договор номер 210074
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 18 287 лв
 • Получени средства 6 095 лв
 • Фирма / Организация Инрей Солюшънс ООД

Additional Info

 • Ръководител инж.Дичко Бъчваров
 • Конкурс / Година 2010
 • Договор номер 210073
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 10 080 лв
 • Получени средства 4 000 лв
 • Фирма / Организация ИСТА-Андреева ООД