facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Разработка на модели на цялостния трафик в телекомуникационните системи
 • Ръководител доц. Ив. Проданов
 • Телефон 887788530
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Разработка на модели на цялостния трафик в телекомуникационните системи
 • Договор номер Н-05/10.04.2009
 • Период на изпълнение от... 10.4.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Други участници КТП, ИИТ
 • Фирма / Организация КТП

Additional Info

 • Име Кодиране на образи с клетъчно невронни мрежи
 • Телефон 979-28-41
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Кодиране на образи с клетъчно невронни мрежи
 • Договор номер TE 257/14-1
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Координатор ст.н.с. I ст дмн Анжела Славова
 • Фирма / Организация DFG

Additional Info

 • Име Динамично взаимодействие на пукнатини и включения във функционално подредени анизотропни и пиезоелектрицни среди
 • Ръководител ст.н.с. I ст дмн Цвятко Рангелов
 • Телефон 979-28-45
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Динамично взаимодействие на пукнатини и включения във функционално подредени анизотропни и пиезоелектрицни среди
 • Договор номер GZ 436 BUL 113/150/0-1
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Фирма / Организация DFG

Additional Info

 • Име Intelligent systems memory structuring using multidimensional numbered information spaces
 • Ръководител Prof. Koen VANHOOF
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Intelligent systems memory structuring using multidimensional numbered information spaces
 • Договор номер R 1876
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници Hasselt University, Belgium
 • Фирма / Организация Hasselt University, Belgium

Additional Info

 • Име Search in Art Image Collections Based on Color Semantics
 • Ръководител Prof. Koen VANHOOF
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Search in Art Image Collections Based on Color Semantics
 • Договор номер R 1875
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници Hasselt University, Belgium
 • Фирма / Организация Hasselt University, Belgium

Additional Info

 • Име Monitor II: "Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management"
 • Ръководител акад. С. Додунеков
 • Телефон 979-38-24
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Monitor II: "Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management"
 • Период на изпълнение от... 1.6.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.5.2012 г.
 • Фирма / Организация South-East Europe Transnational Cooperative programme

Additional Info

 • Име Towards a High Level Semantic Retrieval in Multimedia Systems
 • Ръководител ст.н.с. І ст. дмн П. Станчев
 • Телефон 873-98-08
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Towards a High Level Semantic Retrieval in Multimedia Systems
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Faculty of Management, Tel Aviv University
 • Фирма / Организация Faculty of Management, Tel Aviv University

Additional Info

 • Име Математическое моделирование на многопроцессорных кластерах атомных и молекулярных систем во внешних полях
 • Ръководител ст. н.с. II ст. д-р Н. Кольковска
 • Тема на проекта Математическое моделирование на многопроцессорных кластерах атомных и молекулярных систем во внешних полях
 • Договор номер 05-6-1060-2005/2010
 • Период на изпълнение от... 1.1.2005 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора $5 000
 • Фирма / Организация ОИЯИ

Additional Info

 • Име DAAD project
 • Ръководител доц. А. Андреев
 • Конкурс / Година 1995
 • Тема на проекта DAAD project
 • Стойност на договора 4 322 лв
 • Фирма / Организация DAAD

Additional Info

 • Име Влагане на C-XSC интервални изчисления в Mathematica чрез комуникационни протоколи
 • Ръководител prof. W. Kr?mer
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Влагане на C-XSC интервални изчисления в Mathematica чрез комуникационни протоколи
 • Договор номер KR 1612/7-1
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 8 300 €
 • Други участници Унив. на гр. Вуперта, Германия
 • Фирма / Организация DFG