facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1+. Заварени мрежи за обикновенна армировка на стоманобетонни конструкции по система 1+
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1+. Заварени мрежи за обикновенна армировка на стоманобетонни конструкции по система 1+
 • Стойност на договора 864 лв
 • Получени средства 864 лв
 • Фирма / Организация Атоменергострой прогрес ЕАД

Additional Info

 • Име Магистърска програма "Безопасност и остатъчен ресурс на инженерните съоражения на НБУ"
 • Ръководител ст.н.с.д-р Емил Маноах
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Магистърска програма "Безопасност и остатъчен ресурс на инженерните съоражения на НБУ"
 • Стойност на договора 17 326 лв
 • Получени средства 17 326 лв
 • Фирма / Организация НБУ

Additional Info

 • Име Изграждане на високо квалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения
 • Ръководител доц. Мустакеров
 • Телефон 979-32-41
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Изграждане на високо квалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения
 • Договор номер BG051PO001-3.3.04/40
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ИИКТ-БАН
 • Фирма / Организация Европейски Социален Фонд

Additional Info

 • Име Изследване на морфологичната структура и механичните свойства на екзоскелетни тъкани на различни видове членестоноги
 • Ръководител д-р Мартин Фриак, д-р Хелге Фабрициус
 • Телефон +49 211 67 92 461 (Friak), +49 211 67 92 373 (Fabritius)
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Изследване на морфологичната структура и механичните свойства на екзоскелетни тъкани на различни видове членестоноги
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници Макс Планк Институт по изследване на стоманите, Дюселдорф, Германия
 • Координатор д-р Св. Николов
 • Фирма / Организация Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Additional Info

 • Име Динамично взаимодействие на пукнатини и включения във функционално подредени анизотропни и пиезоелектрични среди
 • Ръководител проф. Р. Мюлер
 • Телефон 979-64-85
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Динамично взаимодействие на пукнатини и включения във функционално подредени анизотропни и пиезоелектрични среди
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Други участници ДФГ проект, ТУ Кайзерслаутерн, Германия
 • Координатор доц. д-р П. Динева
 • Фирма / Организация Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)

Additional Info

 • Име Оползотворяване на технологичния отпадък от производството на минерални термо- и звукоизолационни изделия чрез разработване на нови продукти
 • Ръководител Акад. Я. Иванов
 • Телефон 872-09-22
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Оползотворяване на технологичния отпадък от производството на минерални термо- и звукоизолационни изделия чрез разработване на нови продукти
 • Договор номер ИФ-00-05-41/2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 9 542 лв
 • Получени средства 9 542 лв
 • Други участници Химически продукти ООД, гр. Ямбол
 • Фирма / Организация Национален иновационен фонд

Additional Info

 • Име Специализирани роботи за автоматизация на леярската промишленост
 • Ръководител доц. д-р Е. Маноах
 • Телефон 979-64-80
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Специализирани роботи за автоматизация на леярската промишленост
 • Договор номер 5ИФ-02-7
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 8 268 лв
 • Получени средства 8 268 лв
 • Други участници Фирма "СПЕСИМА" ООД
 • Фирма / Организация Национален иновационен фонд

Additional Info

 • Име Разработване на алгоритми и компютъризирана система за тримерно оптично сканиране на нано, микро и макро обекти
 • Ръководител доц. д-р Д. Игнатова
 • Телефон 979-64-08
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Разработване на алгоритми и компютъризирана система за тримерно оптично сканиране на нано, микро и макро обекти
 • Договор номер НИФ-02-70
 • Период на изпълнение от... 28.12.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 28.12.2010 г.
 • Стойност на договора 69 165 лв
 • Получени средства 8 848 лв
 • Други участници Фирма "ЧИТА" ООД
 • Фирма / Организация Национален иновационен фонд

Additional Info

 • Име Магистърска програма "Управление на проекти по информационни технологии"
 • Ръководител акад. Ст. Додунеков
 • Телефон 979-28-08
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Магистърска програма "Управление на проекти по информационни технологии"
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Получени средства 70 934 лв
 • Други участници НБУ
 • Трансфери от други организации и звена НБУ
 • Фирма / Организация Нов български университет

Additional Info

 • Име Съвместен проект за провеждане на ежегодните прояви на Ученическия институт по математика и информатика през 2010 г.
 • Ръководител ст.н.с. І ст. Олег Мушкаров
 • Телефон 979-38-00
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Съвместен проект за провеждане на ежегодните прояви на Ученическия институт по математика и информатика през 2010 г.
 • Договор номер 1005/22.06.10
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Получени средства 8 000 лв
 • Други участници Фондация - ЕВРИКА
 • Фирма / Организация Фондация ЕВРИКА