facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В10;В12.5-К2 и В15;В20;В25-К3 по система 1+ по следните показатели: якост на натиск
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В10;В12.5-К2 и В15;В20;В25-К3 по система 1+ по следните показатели: якост на натиск
 • Период на изпълнение от... 12.6.2007 г.
 • Стойност на договора 3 024 лв
 • Получени средства 3 024 лв
 • Фирма / Организация Корект ООД

Additional Info

 • Име Сертифициране на производствения контрол на Битумни смеси по система 2+
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Сертифициране на производствения контрол на Битумни смеси по система 2+
 • Период на изпълнение от... 23.4.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 23.4.2011 г.
 • Стойност на договора 5 688 лв
 • Получени средства 5 688 лв
 • Фирма / Организация Интегрирани пътни системи АД

Additional Info

 • Име Оценяване на съответствието и издаване на сертификати на:1. Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана по БДС ЕN10219-1:2006; 2. Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана, подложени но горещо поцинковане по БДС EN10219-1:2006
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване на съответствието и издаване на сертификати на:1. Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана по БДС ЕN10219-1:2006; 2. Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана, подложени но горещо поцинковане по БДС EN10219-1:2006
 • Период на изпълнение от... 26.3.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 26.3.2012 г.
 • Стойност на договора 3 946 лв
 • Получени средства 3 946 лв
 • Фирма / Организация ЗПТ АД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони по система 1+ по следните показатели: В25(С20/25)-S3; Вв 0.8;Вм100,Сl 0.20; В25(С20/25)-S3;Вв1;Вм100,Сl0.20; В30(С25/30)-S3;Вв 0.8;Вм100
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони по система 1+ по следните показатели: В25(С20/25)-S3; Вв 0.8;Вм100,Сl 0.20; В25(С20/25)-S3;Вв1;Вм100,Сl0.20; В30(С25/30)-S3;Вв 0.8;Вм100
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.1.2013 г.
 • Стойност на договора 1 429 лв
 • Получени средства 1 429 лв
 • Фирма / Организация Заводски строежи-Козлодуй АД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В10, В12,5, В15, В20, В25, В30 по система 1+
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В10, В12,5, В15, В20, В25, В30 по система 1+
 • Период на изпълнение от... 4.7.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 4.7.2010 г.
 • Стойност на договора 360 лв
 • Получени средства 360 лв
 • Фирма / Организация Добротица БСК-Бч ЕООД

Additional Info

 • Име Сертификация на обикновени бетони клас по якост В В12.5;В15;В20;В25 К3
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Сертификация на обикновени бетони клас по якост В В12.5;В15;В20;В25 К3
 • Период на изпълнение от... 18.4.2005 г.
 • Стойност на договора 360 лв
 • Получени средства 360 лв
 • Фирма / Организация Добротица БСК-Бч ЕООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието и издаване на сертификат за производствен контрол на: "Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство по БДС ЕN13242:2002+А1:2007"
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието и издаване на сертификат за производствен контрол на: "Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство по БДС ЕN13242:2002+А1:2007"
 • Стойност на договора 1 176 лв
 • Получени средства 1 176 лв
 • Фирма / Организация Девня Варовик АД

Additional Info

 • Име Издаване на сертификат за производствен контрол на "Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство по БДС EN 13242:2002+А1:2007"},{"id":"2","value":"инж. Кирил Минчев"},{"id":"3","value":""},{"id":"4","value":""},{"id":"5","value":""},{"id":"6","value":""},{"id":"7","value":""},{"id":"","value":"030"},{"id":"","value":""},{"id":"10","value":""},{"id":"11","value":""},{"id":"12","value":"Издаване на сертификат за производствен контрол на "Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство по БДС EN 13242:2002+А1:2007
 • Период на изпълнение от... 28.12.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 28.12.2011 г.
 • Стойност на договора 1 440 лв
 • Получени средства 1 440 лв
 • Фирма / Организация Влайнаси-България ООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновенни бетони клас по система 1+ по следните показатели: якост на натиск и консистенция К3
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновенни бетони клас по система 1+ по следните показатели: якост на натиск и консистенция К3
 • Период на изпълнение от... 16.7.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 16.7.2010 г.
 • Стойност на договора 2 880 лв
 • Получени средства 2 880 лв
 • Фирма / Организация Бурлаков ООД

Additional Info

 • Име Изпитване на образци от арматурна стомана
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Изпитване на образци от арматурна стомана
 • Стойност на договора 936 лв
 • Получени средства 936 лв
 • Фирма / Организация Балкан Стийл инженеринг ООД