facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, в15, В20, В25 по система 1+. Сертифициране на производствения контрол на варов разтвор М5 по система 2+
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, в15, В20, В25 по система 1+. Сертифициране на производствения контрол на варов разтвор М5 по система 2+
 • Период на изпълнение от... 8.2.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 8.2.2010 г.
 • Стойност на договора 1 320 лв
 • Получени средства 1 320 лв
 • Фирма / Организация РСК АД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25,5 , 30-К3 по система 1+
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25,5 , 30-К3 по система 1+
 • Стойност на договора 876 лв
 • Получени средства 876 лв
 • Фирма / Организация Радита ООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновенни бетони; на асфалтови смеси и добавъчни материали
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновенни бетони; на асфалтови смеси и добавъчни материали
 • Период на изпълнение от... 26.8.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 26.8.2011 г.
 • Стойност на договора 13 680 лв
 • Получени средства 13 680 лв
 • Фирма / Организация Пътища и мостове ЕООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието и издаване на сертификати на: 1.Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. 2.Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана с цинково покритие. 3. Продукти от алуминий и алуминиеви сплави за конструкции в строителството
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието и издаване на сертификати на: 1.Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана. 2.Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана с цинково покритие. 3. Продукти от алуминий и алуминиеви сплави за конструкции в строителството
 • Период на изпълнение от... 25.7.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 25.7.2011 г.
 • Стойност на договора 4 560 лв
 • Получени средства 4 560 лв
 • Фирма / Организация Прециз интер-холдинг АД

Additional Info

 • Име Оценяване съоответствието на обикновени бетони клас В10;В12.5;В15;В20;В25;В30 по система 1+ по следните показатели-якост на натиск и консистенция S2
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съоответствието на обикновени бетони клас В10;В12.5;В15;В20;В25;В30 по система 1+ по следните показатели-якост на натиск и консистенция S2
 • Период на изпълнение от... 14.5.2009 г.
 • Стойност на договора 400 лв
 • Получени средства 400 лв
 • Фирма / Организация Осъм Инженеринг АД

Additional Info

 • Име Сертификация на обикновени бетони; клас по якост В10;В12.5;В15;В20;В25;В30;В35;S2
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Сертификация на обикновени бетони; клас по якост В10;В12.5;В15;В20;В25;В30;В35;S2
 • Период на изпълнение от... 12.5.2005 г.
 • Стойност на договора 720 лв
 • Получени средства 720 лв
 • Фирма / Организация Огоста АД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1+
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15, В20, В25 по система 1+
 • Стойност на договора 720 лв
 • Получени средства 720 лв
 • Фирма / Организация Ми -Пет ООД

Additional Info

 • Име Сертифициране на производствения контрол на добавъчни материали за бетони по система 2+
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Сертифициране на производствения контрол на добавъчни материали за бетони по система 2+
 • Период на изпълнение от... 26.3.2009 г.
 • Стойност на договора 1 440 лв
 • Получени средства 1 440 лв
 • Фирма / Организация Механизация и автотранспорт ЕООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана
 • Период на изпълнение от... 27.2.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 27.2.2012 г.
 • Стойност на договора 3 797 лв
 • Получени средства 3 797 лв
 • Фирма / Организация Мегапрофил ИГ ООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В10;В12.5;В15;В20;В25;В30 С12/15;С16/20;С20/25;С25/30 по система 1+ по следните показатели: якост на натиск и консистенция К2
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В10;В12.5;В15;В20;В25;В30 С12/15;С16/20;С20/25;С25/30 по система 1+ по следните показатели: якост на натиск и консистенция К2
 • Период на изпълнение от... 12.3.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 12.3.2010 г.
 • Стойност на договора 360 лв
 • Получени средства 360 лв
 • Фирма / Организация Круни 95 АД