facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Доставка и монтаж помпен ангрегат
 • Ръководител ст.н.с.д-р В. Медникаров
 • Тема на проекта Доставка и монтаж помпен ангрегат
 • Период на изпълнение от... 27.4.2010 г.
 • Стойност на договора 336 лв
 • Получени средства 336 лв
 • Фирма / Организация Община Мездра

Additional Info

 • Име Направа светодиодни фасадни надписи и емблеми
 • Ръководител ст.н.с.д-р В. Медникаров
 • Тема на проекта Направа светодиодни фасадни надписи и емблеми
 • Период на изпълнение от... 19.4.2010 г.
 • Стойност на договора 3 600 лв
 • Получени средства 3 600 лв
 • Фирма / Организация Институт по металознание-БАН

Additional Info

 • Име Доставка и монтаж на фонтанни композиции в централната градска част на гр.Тервел
 • Ръководител ст.н.с.д-р В. Медникаров
 • Тема на проекта Доставка и монтаж на фонтанни композиции в централната градска част на гр.Тервел
 • Период на изпълнение от... 15.8.2009 г.
 • Стойност на договора 50 578 лв
 • Получени средства 50 578 лв
 • Фирма / Организация ИСА ООД

Additional Info

 • Име Монтаж и демонтаж фонтанни съоръжения
 • Ръководител ст.н.с.д-р В. Медникаров
 • Тема на проекта Монтаж и демонтаж фонтанни съоръжения
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Стойност на договора 582 лв
 • Получени средства 582 лв
 • Фирма / Организация Втора МБАЛ София АД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието и сертифициране производствения контрол на: 1.Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието и сертифициране производствения контрол на: 1.Студенообработени заварени конструкционни кухи профили от нелегирана и дребнозърнеста конструкционна стомана
 • Период на изпълнение от... 28.8.2008 г.
 • Стойност на договора 2 650 лв
 • Получени средства 2 650 лв
 • Фирма / Организация Хъс ООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, В15, В20, В25, В30 по система 1
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, В15, В20, В25, В30 по система 1
 • Стойност на договора 1 180 лв
 • Получени средства 1 180 лв
 • Фирма / Организация Трансстрой Русе АД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на: 1. Обикновени бетони клас В12.5;В15;В20;В25;В30;В35 по система 1+ произвеждани в БВ гр.Лом по следните показатели:якост на натиск и консистенция
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на: 1. Обикновени бетони клас В12.5;В15;В20;В25;В30;В35 по система 1+ произвеждани в БВ гр.Лом по следните показатели:якост на натиск и консистенция
 • Период на изпълнение от... 26.3.2009 г.
 • Стойност на договора 1 440 лв
 • Получени средства 1 440 лв
 • Фирма / Организация ТБМ 2000 ЕООД

Additional Info

 • Име Ресертификация на обикновени бетони клас: В12.5;В10;В15;В20;В25 по система 1+ по следните показатели: якост на натиск и консистенция К3
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Ресертификация на обикновени бетони клас: В12.5;В10;В15;В20;В25 по система 1+ по следните показатели: якост на натиск и консистенция К3
 • Период на изпълнение от... 24.3.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 21.9.1903 г.
 • Стойност на договора 1 360 лв
 • Получени средства 1 360 лв
 • Фирма / Организация Строителни конструкции ООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15;В20;В25;В27.5;В30 по система 1+ по следните показатели: Якост на натиск и консистенция К2
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В15;В20;В25;В27.5;В30 по система 1+ по следните показатели: Якост на натиск и консистенция К2
 • Период на изпълнение от... 8.2.2007 г.
 • Стойност на договора 2 940 лв
 • Получени средства 2 940 лв
 • Фирма / Организация Строител Криводол ЕООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието и сертифициране на: 1.Стоманени елементи и компоненти за стоманени конструкции по БДС ЕN1090; 2.Изправена кангална стомана-Арматурна стомана на кангали В240;В420;В500-6.5;8 и 10 и продукти от нея по БДС ЕN10080:2005;БДС4758:2008;БДС9252:2007 по система 2+ за т.1 и 1+ за т.2
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието и сертифициране на: 1.Стоманени елементи и компоненти за стоманени конструкции по БДС ЕN1090; 2.Изправена кангална стомана-Арматурна стомана на кангали В240;В420;В500-6.5;8 и 10 и продукти от нея по БДС ЕN10080:2005;БДС4758:2008;БДС9252:2007 по система 2+ за т.1 и 1+ за т.2
 • Период на изпълнение от... 22.3.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 22.3.2013 г.
 • Стойност на договора 1 560 лв
 • Получени средства 1 560 лв
 • Фирма / Организация Стримона строй ЕООД