facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Ресертификация на обикновенни бетони В10
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Ресертификация на обикновенни бетони В10
 • Стойност на договора 2 011 лв
 • Получени средства 2 011 лв
 • Фирма / Организация Бетон ЦВ ООД

Additional Info

 • Име Постоянен контрол,оценка и подобряване на производството
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Постоянен контрол,оценка и подобряване на производството
 • Стойност на договора 2 000 лв
 • Получени средства 2 000 лв
 • Фирма / Организация Пих индъстри АД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновенни бетони клас Б12
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновенни бетони клас Б12
 • Стойност на договора 510 лв
 • Получени средства 510 лв
 • Фирма / Организация Рал 2002 ЕООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, В15, В20, В25 по система 1+
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, В15, В20, В25 по система 1+
 • Период на изпълнение от... 20.3.2011 г.
 • Стойност на договора 1 360 лв
 • Получени средства 1 360 лв
 • Фирма / Организация Строителни конструкции ООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, В15, В20, В25 по система 1+
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието на обикновени бетони клас В12,5, В15, В20, В25 по система 1+
 • Стойност на договора 1 050 лв
 • Получени средства 1 050 лв
 • Фирма / Организация Водно стопанство ЕАД

Additional Info

 • Име Изпитване на бетони по БДС
 • Ръководител доц. д-р инж. И. Ростовски
 • Тема на проекта Изпитване на бетони по БДС
 • Период на изпълнение до... 30.9.2010 г.
 • Стойност на договора 360 лв
 • Получени средства 360 лв
 • Фирма / Организация Бетонстрой-СК ООД

Additional Info

 • Име Изпитване на бетони по БДС
 • Ръководител доц. д-р инж. И. Ростовски
 • Тема на проекта Изпитване на бетони по БДС
 • Период на изпълнение до... 31.8.2010 г.
 • Стойност на договора 360 лв
 • Получени средства 360 лв
 • Фирма / Организация Бетонстрой-СК ООД

Additional Info

 • Име Оценяване съответствието и сертификация на обикновени бетони
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване съответствието и сертификация на обикновени бетони
 • Период на изпълнение до... 20.7.2013 г.
 • Стойност на договора 1 968 лв
 • Получени средства 1 968 лв
 • Фирма / Организация Недко Недков Овчаров ЕООД

Additional Info

 • Име Оценяване и сертифициране на съответствието на ограничителни системи за пътища с нормална способност за задържане N2 по система 1
 • Ръководител инж. Кирил Минчев
 • Тема на проекта Оценяване и сертифициране на съответствието на ограничителни системи за пътища с нормална способност за задържане N2 по система 1
 • Период на изпълнение от... 25.8.2013 г.
 • Стойност на договора 3 286 лв
 • Получени средства 3 286 лв
 • Фирма / Организация Колхида метал АД

Additional Info

 • Име Доставка и оборудване на помпен агрегат
 • Ръководител ст.н.с.д-р В. Медникаров
 • Тема на проекта Доставка и оборудване на помпен агрегат
 • Период на изпълнение от... 29.3.2010 г.
 • Стойност на договора 336 лв
 • Получени средства 336 лв
 • Фирма / Организация ОП Чистота-гр.Пазарджик