facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Нови биосърфактанти -физикохимични характеристики, биологична активност и приложение
 • Ръководител н.с.Е.Василева
 • Телефон 979 31 46
 • Тема на проекта Нови биосърфактанти -физикохимични характеристики, биологична активност и приложение

Additional Info

 • Име Механохимични ефекти при съединения на 5f елементи
 • Ръководител доц.Н.Минкова
 • Телефон 872 48 01
 • Тема на проекта Механохимични ефекти при съединения на 5f елементи

Additional Info

 • Име Синтезиране на наноструктуриран ZnO за фотокаталитични приложения
 • Ръководител проф.Я.Димитриев
 • Телефон 979 25 60
 • Тема на проекта Синтезиране на наноструктуриран ZnO за фотокаталитични приложения

Additional Info

 • Име Микровълнови асистиращи процеси при формирането на нанокомпозитни материали
 • Ръководител ст.н.с.Г.Данев
 • Телефон 979 35 01
 • Тема на проекта Микровълнови асистиращи процеси при формирането на нанокомпозитни материали

Additional Info

 • Име Йонно и електронностимулиран синтез на нано-композитни полимерни слоеве
 • Ръководител ст.н.с.Е.Спасова
 • Телефон 72 00 73
 • Тема на проекта Йонно и електронностимулиран синтез на нано-композитни полимерни слоеве

Additional Info

 • Име BioCORE - Centre for Biodiversity and Ecosystem Research
 • Ръководител ст.н.с.В.Пенева
 • Телефон 873 61 37
 • Бюджет 20000
 • Тема на проекта BioCORE - Centre for Biodiversity and Ecosystem Research
Страница 113 от 113