facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Проектиране и разработване на телескопични кули
 • Ръководител Доц. д-р Таньо Танев
 • Телефон 979-66-22
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Проектиране и разработване на телескопични кули
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 50 851 лв
 • Получени средства 3 911 лв
 • Фирма / Организация ЦЕРН

Additional Info

 • Име Направа светодиодни надписи
 • Ръководител Медникаров
 • Тема на проекта Направа светодиодни надписи
 • Стойност на договора 600 лв
 • Получени средства 600 лв
 • Фирма / Организация ЦЛПФ Пловдив

Additional Info

 • Име Ремонт на фонтанни съоражения
 • Ръководител Медникаров
 • Тема на проекта Ремонт на фонтанни съоражения
 • Стойност на договора 552 лв
 • Получени средства 552 лв
 • Фирма / Организация Камара на строителите

Additional Info

 • Име Направа на светодиодни надписи
 • Ръководител Медникаров
 • Тема на проекта Направа на светодиодни надписи
 • Стойност на договора 540 лв
 • Получени средства 540 лв
 • Фирма / Организация Институт по приложна физика

Additional Info

 • Име ЛИМ
 • Ръководител Миронова
 • Тема на проекта ЛИМ
 • Стойност на договора 384 лв
 • Получени средства 384 лв
 • Фирма / Организация УА СГ

Additional Info

 • Име Изпитване
 • Ръководител доц. д-р инж. И. Ростовски
 • Тема на проекта Изпитване
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 2 880 лв
 • Получени средства 2 880 лв
 • Фирма / Организация СК13 Трансстрой

Additional Info

 • Име ОЛЕМ
 • Ръководител Коцилкова
 • Тема на проекта ОЛЕМ
 • Стойност на договора 500 лв
 • Получени средства 500 лв
 • Фирма / Организация МУ -т Ф.т

Additional Info

 • Име Изпитване полимерен материал
 • Ръководител доц. д-р инж. И. Ростовски
 • Тема на проекта Изпитване полимерен материал
 • Стойност на договора 1 200 лв
 • Получени средства 1 200 лв
 • Фирма / Организация НК ЖИ ССТ

Additional Info

 • Име Изпитване на бетони по БДС
 • Ръководител В. Найденов
 • Тема на проекта Изпитване на бетони по БДС
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 2 160 лв
 • Получени средства 2 160 лв
 • Фирма / Организация Бетонстрой-СК ООД

Additional Info

 • Име Механично изпитване на изолационни елементи
 • Ръководител доц. д-р инж. И. Ростовски
 • Тема на проекта Механично изпитване на изолационни елементи
 • Стойност на договора 460 лв
 • Получени средства 460 лв
 • Фирма / Организация Аква систем ООД