facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Изпитване на батерии с цел установяване влиянието на тънки подложки от стъклена вата върху работата на батериите
 • Ръководител акад. Д. Павлов
 • Телефон 971-00-83
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Изпитване на батерии с цел установяване влиянието на тънки подложки от стъклена вата върху работата на батериите
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора $16 200
 • Получени средства $16 200
 • Фирма / Организация OCVTM Non-Woven Technolo­gies – Великобритания

Additional Info

 • Име Изследване влияние на стъклени вати от специално стъкло върху възприемчивостта на заряда на оловната батерия
 • Ръководител акад. Д. Павлов
 • Телефон 971-00-83
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Изследване влияние на стъклени вати от специално стъкло върху възприемчивостта на заряда на оловната батерия
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора $24 100
 • Получени средства $24 100
 • Фирма / Организация Hollingsworth & Vose - САЩ

Additional Info

 • Име Разработване на технология за производство на трислоен сепаратор с мембрана за VRLA батерии
 • Ръководител акад. Д. Павлов
 • Телефон 971-00-83
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Разработване на технология за производство на трислоен сепаратор с мембрана за VRLA батерии
 • Период на изпълнение от... 1.10.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.3.2013 г.
 • Стойност на договора 350 000 лв
 • Получени средства 82 000 лв
 • Фирма / Организация Exide Technologies САЩ

Additional Info

 • Име Изследване електрохимичната активност на нови въглени и ефекта им като добавки в отрицателната плоча на оловните батерии
 • Ръководител акад. Д. Павлов
 • Телефон 971-00-83
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Изследване електрохимичната активност на нови въглени и ефекта им като добавки в отрицателната плоча на оловните батерии
 • Договор номер Contract No. LAW-2010-020
 • Период на изпълнение от... 1.4.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.3.2011 г.
 • Стойност на договора 80 000 лв
 • Получени средства 40 000 лв
 • Фирма / Организация Cabot Corp. САЩ

Additional Info

 • Име Добавки към отрицателната активна маса на VRLA и разкриване механизма, чрез който те забавят сулфатизацията на отрицателните плочи, работещи в условия на бърз разряд/заряд при непълно заредено състояние на батерията
 • Ръководител акад. Д. Павлов
 • Телефон 971-00-83
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Добавки към отрицателната активна маса на VRLA и разкриване механизма, чрез който те забавят сулфатизацията на отрицателните плочи, работещи в условия на бърз разряд/заряд при непълно заредено състояние на батерията
 • Договор номер ALABC Project 1012G
 • Период на изпълнение от... 1.3.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.3.2012 г.
 • Стойност на договора 240 000 лв
 • Получени средства 58 250 лв
 • Фирма / Организация ALABC - научно-изследователски консорциум, седалище САЩ

Additional Info

 • Име Повишаване на началния капацитет на батерии Т1275
 • Ръководител доц. Г. Папазов
 • Телефон 979-27-02
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Повишаване на началния капацитет на батерии Т1275
 • Период на изпълнение от... 1.4.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.3.2010 г.
 • Стойност на договора 100 000 лв
 • Получени средства 50 000 лв
 • Фирма / Организация Trojan Battery Co., САЩ

Additional Info

 • Име Разкриване механизма на влияние на някои форми на графита върху сулфатизацията на отрицателните плочи на VRLA батерии, подложени на HRPSOC
 • Ръководител акад. Д. Павлов
 • Телефон 971-00-83
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Разкриване механизма на влияние на някои форми на графита върху сулфатизацията на отрицателните плочи на VRLA батерии, подложени на HRPSOC
 • Период на изпълнение от... 1.9.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.9.2009 г.
 • Стойност на договора $210 000
 • Получени средства $50 000
 • Фирма / Организация ALABC, САЩ

Additional Info

 • Име Забавяне ефекта на термична деградация на VRLA батерии - IV етап
 • Ръководител акад. Д. Павлов
 • Телефон 971-00-83
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Забавяне ефекта на термична деградация на VRLA батерии - IV етап
 • Договор номер Contract No.W911NF-10-1-0327
 • Период на изпълнение от... 1.7.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.7.2011 г.
 • Стойност на договора $180 000
 • Фирма / Организация US Naval Regional Contracting Center, САЩ

Additional Info

 • Име Забавяне ефекта на термична деградация на VRLA батерии - III етап.
 • Ръководител акад. Д. Павлов
 • Телефон 971-00-83
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Забавяне ефекта на термична деградация на VRLA батерии - III етап.
 • Договор номер Contract No.911NF-08-1-0052
 • Период на изпълнение от... 1.3.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.3.2010 г.
 • Получени средства $30 000
 • Фирма / Организация US Naval Regional Contracting Center, САЩ

Additional Info

 • Име Авторски контрол за изпълнение на поръчка за производство на платформи с кули
 • Ръководител Доц. д-р Таньо Танев
 • Телефон 979-66-22
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Авторски контрол за изпълнение на поръчка за производство на платформи с кули
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 5 085 лв
 • Фирма / Организация ОЛОПЛАСТ ГРУП АД
Страница 1 от 113