facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Алтернативни енергийни системи
 • Ръководител доц.д-р Тамара Петкова
 • Телефон 872-43-39
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Алтернативни енергийни системи
 • Договор номер BG051PO001/07/3.3-02/58/17.06
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 221 000 лв
 • Получени средства 30 877 лв
 • Други участници ИЕЕС-БАН, ЦЛСЕНЕИ - БАН, ХТМУ
 • Програма Развитие на човешките ресурси

Additional Info

 • Име Подкрепа за развитие и реализация на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на полимерната химия, физика и инженерство
 • Ръководител доц. д-р А. Топлийска / проф. дн инж. КОЛЬО ТРОЕВ
 • Телефон 979-39-39
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Подкрепа за развитие и реализация на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на полимерната химия, физика и инженерство
 • Договор номер BG051PO001/07/3.3.-01
 • Период на изпълнение от... 1.6.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.6.2010 г.
 • Стойност на договора 199 840 лв
 • Получени средства 28 000 лв
 • Други участници Институт по полимери (водещ) ХТМУ София
 • Програма Развитие на човешките ресурси

Additional Info

 • Име Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения
 • Ръководител доц. д-р Георги Глухчев, ИИТ - БАН
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Изграждане на висококвалифицирани млади изследователи по съвременни информационни технологии за оптимизация, разпознаване на образи и подпомагане вземането на решения
 • Договор номер BG051PO001-3.3.04/40
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Стойност на договора 719 528 лв
 • Други участници Централна лаборатория по биомедицинско инженерство - БАН, Географски институт - БАН, ТУ - Варна, ХТМУ
 • Програма Развитие на човешките ресурси

Additional Info

 • Име Създаване на еталонни образци, програми и методики за измерване и изпитване
 • Ръководител доц. д-р Г. Велев
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Създаване на еталонни образци, програми и методики за измерване и изпитване
 • Договор номер СИП02-22/Se-01
 • Период на изпълнение от... 1.10.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 25.6.2011 г.
 • Стойност на договора 30 000 лв
 • Получени средства 5 000 лв
 • Програма Конкурентноспособност

Additional Info

 • Име Повишаване на качеството на обучение и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в областта на микро- и наномеханиката
 • Ръководител доц. д-р Д. Игнатова
 • Телефон 979-64-08
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Повишаване на качеството на обучение и изграждане на конкурентноспособен научен потенциал в областта на микро- и наномеханиката
 • Договор номер BG051PO001/07/3.3-02/55
 • Период на изпълнение от... 17.6.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 16.12.2010 г.
 • Стойност на договора 193 257 лв
 • Получени средства 34 460 лв
 • Други участници СУ, ТУ-София
 • Програма Развитие на човешките ресурси

Additional Info

 • Име Интегриране на младите учени от областта на социалните науки в европейското научно пространство
 • Ръководител проф. Кр. Петкова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Интегриране на младите учени от областта на социалните науки в европейското научно пространство
 • Договор номер BG051PO001/07/3.3-02-62
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 37 258 лв
 • Получени средства 23 032 лв
 • Програма Развитие на човешките ресурси

Additional Info

 • Име Разширяване на уменията и квалификациите на младия учен- предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката
 • Ръководител доц. Р. Стайкова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Разширяване на уменията и квалификациите на младия учен- предпоставка за професионална реализация в гранични области между науката и практиката
 • Договор номер BG051PO001/07/3.3-04-21
 • Период на изпълнение от... 28.8.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.8.2011 г.
 • Стойност на договора 587 047 лв
 • Получени средства 136 242 лв
 • Други участници СУ, Етн. и-т с музей, Мед. център за интегративна медицина
 • Програма Развитие на човешките ресурси

Additional Info

 • Име Обучение на докторантите в базови изследователски умения - предпоставка за динамична кариера в съответствие с потребностите на пазара на труда
 • Ръководител доц. Р. Стайкова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Обучение на докторантите в базови изследователски умения - предпоставка за динамична кариера в съответствие с потребностите на пазара на труда
 • Договор номер BG051PO001/07/3.3-02-33
 • Период на изпълнение от... 17.6.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 30.6.2010 г.
 • Стойност на договора 160 805 лв
 • Получени средства 21 714 лв
 • Други участници И-т електроника, ИБРР, И-т полимери
 • Програма Развитие на човешките ресурси

Additional Info

 • Име Повишаване на научния потенциал в областта на инженерните науки и информатика
 • Ръководител Коорд. Проф.Тодор Стоилов, Базова организация ТУ-Варна
 • Телефон 979-27-74
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Повишаване на научния потенциал в областта на инженерните науки и информатика
 • Договор номер BG051PO001/07/3.3-02/7
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници ТУ - Варна
 • Програма Развитие на човешките ресурси

Additional Info

 • Име Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки
 • Ръководител коорд.В.Търн. Унив., доц.д-р Г.Тодоров,
 • Телефон 979-32-44; 870-64-93
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Подкрепа на творческото развитие на докторанти, пост-докторанти и млади учени в областта на компютърните науки
 • Договор номер BG051PO001-3.3.04-11/28.08.2009
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 42 691 лв
 • Други участници ТУ-София, ВТУ "Кирил и Методий", ПУ "Паиси Хиляндарски", Русенски у-т "Ангел Кънчен", СУ "Климент Охридски", ТУ-Габрово, ТУ-Варна
 • Координатор за ИИКТ-БАН, ст.н.с. д-р Д. Димов
 • Програма Развитие на човешките ресурси
Страница 1 от 2