facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Нов подход за селективно подтискане на автореактивни В клетки чрез химерно анти-CD35 антитяло
 • Ръководител чл.-кор. Н. Цанков, дмн
 • Телефон 979-31-40
 • Конкурс / Година 2008-18
 • Тема на проекта Нов подход за селективно подтискане на автореактивни В клетки чрез химерно анти-CD35 антитяло
 • Договор номер ВУ–704/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 50 000 лв
 • Получени средства 16 000 лв
 • Други участници МУ, София
 • Координатор ИМикБ - доц. Андрей Чорбанов

Additional Info

 • Име Получаване и приложение на безвредни протеинови хидролизати от индустриални животински отпадъци
 • Ръководител проф. Г. Нешев
 • Телефон 979-31-27
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Получаване и приложение на безвредни протеинови хидролизати от индустриални животински отпадъци
 • Договор номер ВУ-Л-303/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 12 000 лв
 • Други участници Аграрен у-т, Пловдив
 • Координатор ИМикБ -доц. Адриана Гущерова

Additional Info

 • Име Магнитни нано-материали за имобилизация на циклодекстрин глюканотрансфераза и продукция на гама- и бета-циклодекстрини
 • Ръководител доц. Вяра Иванова
 • Телефон 979-31-63
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Магнитни нано-материали за имобилизация на циклодекстрин глюканотрансфераза и продукция на гама- и бета-циклодекстрини
 • Договор номер ВУ-Н 301/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 20 000 лв
 • Други участници УХТ, Пловдив
 • Координатор ИМикБ - доц. Александра Тонкова

Additional Info

 • Име Създаване на инженерни химерни молекули чрез протеинови нанотехнологии за терапия на автоимунни болести
 • Ръководител проф.Т. Делигеоргиев
 • Телефон 979-31-40
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Създаване на инженерни химерни молекули чрез протеинови нанотехнологии за терапия на автоимунни болести
 • Договор номер ВУ-Х 11/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 60 000 лв
 • Трансфери за други организации и звена 55% за ИМикБ
 • Други участници ХФ - СУ
 • Координатор ИМикБ – доц. Андрей Чорбанов

Additional Info

 • Име Разработване на подобрен имуноглобулинов препарат за лечение на септичен шок
 • Ръководител доц. Димитър Ковачев
 • Телефон 979-63-48
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Разработване на подобрен имуноглобулинов препарат за лечение на септичен шок
 • Договор номер ВУ-Л-314/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници МУ, Варна
 • Координатор ИМикБ – проф. Чавдар Василев

Additional Info

 • Име Биофилмите от Escherichia coli: рисков фактор за контаминация на изкуствени материали, използвани в медицината. Структура на биофилмите, ефект на биогенни фактори и търсене на инхибитори с антиадхезивни и биофилм инхибиращи свойства
 • Ръководител доц. С. Костадинова
 • Телефон 979-31-59
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Биофилмите от Escherichia coli: рисков фактор за контаминация на изкуствени материали, използвани в медицината. Структура на биофилмите, ефект на биогенни фактори и търсене на инхибитори с антиадхезивни и биофилм инхибиращи свойства
 • Договор номер ВУ-Л-321/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 40 000 лв
 • Други участници Пловдивски у-т „П. Хилендарски”
 • Координатор ИМикБ - доц. Стоянка Стоицова

Additional Info

 • Име Биологичен мониторинг за консервация и реставрация на паметници на културата в България
 • Ръководител доц. д-р Венета Грудева
 • Телефон 979-31-26
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Биологичен мониторинг за консервация и реставрация на паметници на културата в България
 • Договор номер ВУ-Л-302/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 110 000 лв
 • Други участници СУ - БФ
 • Координатор ИмикБ -ст.н.с.І ст. Мария Ангелова

Additional Info

 • Име Хемоцианините като имуностимулатори и вирусни агенти. Определяне на генетичната и карбохидратна структура на Hc H. vulgaris
 • Ръководител д-р С. Шишков
 • Телефон 979-31-08
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Хемоцианините като имуностимулатори и вирусни агенти. Определяне на генетичната и карбохидратна структура на Hc H. vulgaris
 • Договор номер ВУ-Л-601/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 34 100 лв
 • Други участници СУ - БФ
 • Координатор ИМикБ - акад. Ангел Гълъбов

Additional Info

 • Име Синтез и противовирусно действие на нови производи на противохерпесни препарати
 • Ръководител акад. Ангел Гълъбов
 • Телефон 979-31-08
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Синтез и противовирусно действие на нови производи на противохерпесни препарати
 • Договор номер ВУ-Л-304/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 90 000 лв
 • Други участници Юго-Западен У-т Благоевград, НЦЗПБ, СУ- БФ

Additional Info

 • Име Антивирусни ефекти на хемоцианини, базирани върху олигозахаридните им компоненти
 • Ръководител акад. д-р Ангел Гълъбов
 • Телефон 979-31-08
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Антивирусни ефекти на хемоцианини, базирани върху олигозахаридните им компоненти
 • Договор номер DAAD-17/07
 • Период на изпълнение от... 1.1.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 15 000 лв
 • Други участници ИОХЦФ - БАН
 • Съвместно с Двустранно сътрудничество с Германия