facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име УЕБ - базирана интерактивна система, подпомагаща построяването на модели и решаването на задачи за оптимизация и вземане на решения
 • Ръководител ст.н.с д-р К. Генова
 • Телефон 870-04-29
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта УЕБ - базирана интерактивна система, подпомагаща построяването на модели и решаването на задачи за оптимизация и вземане на решения
 • Договор номер ТК-02 490
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 180 000 лв
 • Други участници СУ “Климент Охридски”

Additional Info

 • Име Откриване, оценка на параметрите на слаби GPS сигнали и подобряване на ефективността на системата чрез подтискане на радиочестотните смущения и намаляване на навигационната грешка
 • Ръководител стн.с.д-р Вера Бехар
 • Телефон 979-66-22
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Откриване, оценка на параметрите на слаби GPS сигнали и подобряване на ефективността на системата чрез подтискане на радиочестотните смущения и намаляване на навигационната грешка
 • Договор номер ТК 02-232
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 300 000 лв

Additional Info

 • Име Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси
 • Ръководител чл.кор.проф.дтн Минчо Хаджийски
 • Телефон 979-29-28
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Интелигентни системи за диагностика и вземане на решения в технологични процеси
 • Договор номер Д002-306/19.12.2008 г.
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 340 000 лв
 • Други участници ХТМУ - София

Additional Info

 • Име Разработка на GPS системи от второ пооление
 • Ръководител проф.д.н.Христо Кабакчиев
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Разработка на GPS системи от второ пооление
 • Договор номер МУ-ФС-05/2007 г.
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 89 800 лв

Additional Info

 • Име Сематични технологии за Интернет услуги и технологично поддържано обучение
 • Ръководител ст.н.с.ІІ ст. д-р Геннадий Агре
 • Телефон 870-75-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Сематични технологии за Интернет услуги и технологично поддържано обучение
 • Договор номер Д-002-189/16.12.2008 г.
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 333 500 лв
 • Получени средства 103 500 лв
 • Други участници ИМИ-БАН, "Актив Сълушънс" ООД (София)

Additional Info

 • Име Мулти-сигнална обработка в реално време за глобални навигационни и радарни приложения програмируем хардуерен дизайн
 • Ръководител н.с.ІІ ст.д.р Владимир Кьовторов
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Мулти-сигнална обработка в реално време за глобални навигационни и радарни приложения програмируем хардуерен дизайн
 • Договор номер Д002 344/23.12.2008 г.
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 41 860 лв
 • Получени средства 11 960 лв

Additional Info

 • Име Астроинформатика: обработка и анализ на дигитализирани астрономически данни и web-базирано приложение
 • Ръководител коорд. ИМИ-БАН проф. дмн О. Кунчев, за ИИКТ-БАН ст.н.с. ІІ ст. д-р Димо Димов
 • Телефон 870-64-93
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Астроинформатика: обработка и анализ на дигитализирани астрономически данни и web-базирано приложение
 • Договор номер ДО 02-275/18.12.2008 г.
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 500 000 лв
 • Други участници ИМИ, ИА, ЦЛВГ-БАН

Additional Info

 • Име Ефективно обучение на докторанти и подпомагане развитието и реализацията на постдокторанти и млади учени в приоритетни области на микробиологията
 • Ръководител акад. Ангел Гълъбов
 • Телефон 979-31-08
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Ефективно обучение на докторанти и подпомагане развитието и реализацията на постдокторанти и млади учени в приоритетни области на микробиологията
 • Договор номер BG051PO001-3.3.04
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 620 000 лв
 • Други участници БФ при СУ, София
 • Съвместно с ОП Човешки ресурси

Additional Info

 • Име Микробно разнообразие в българска та пещера Магурата и опазване на уникалните скални рисунки
 • Ръководител доц. Евгения Тонкова
 • Телефон 979-31-39
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Микробно разнообразие в българска та пещера Магурата и опазване на уникалните скални рисунки
 • Договор номер ДВУ

Additional Info

 • Име Антитуморна активност на хемоцианини от гастроподни организми
 • Ръководител доц. А. Чорбанов
 • Телефон 979-63-57
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Антитуморна активност на хемоцианини от гастроподни организми
 • Договор номер ДТК 02/78
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Стойност на договора 154 000 лв
 • Получени средства 38 500 лв