facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Интегрално-трансформационни методи, специални функции и приложения
 • Ръководител ст.н.с. II ст. дмн В. Кирякова
 • Телефон 979-38-05
 • Тема на проекта Интегрално-трансформационни методи, специални функции и приложения
 • Договор номер Д-ИД 02/25/2009
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 75 000 лв
 • Други участници СУ, ТУ , ФПМИ
 • Съвместно с МОМН

Additional Info

 • Име Технологии, основани на знания, за създаване на дигитални ресурси и виртуално представяне на значими колекции от българското фолклорно наследство, модул 3
 • Телефон 979-38-31
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта Технологии, основани на знания, за създаване на дигитални ресурси и виртуално представяне на значими колекции от българското фолклорно наследство, модул 3
 • Договор номер ИО-03-03/2006
 • Период на изпълнение от... 1.1.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 26 000 лв
 • Получени средства 7 000 лв
 • Други участници ИФ-БАН, ВТУ, Архив "Фолклорно наследство"
 • Координатор ст.н.с. Радослав Павлов

Additional Info

 • Име СИНУС Семантични технологии за интернет услуги за базирано технологично поддържано обучение
 • Ръководител ст.н.с. Радослав Павлов
 • Телефон 979-38-31
 • Тема на проекта СИНУС Семантични технологии за интернет услуги за базирано технологично поддържано обучение
 • Договор номер Д-002-189
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници ИИКТ, Active Solutions Ltd.

Additional Info

 • Име Съчетаване на гъвкави методи за разработка на софтуер с модела CMMI и изграждане на единен софтуерен процес – гъвкав CMMI
 • Ръководител ст.н.с. А. Ескенази
 • Телефон 979-28-73
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Съчетаване на гъвкави методи за разработка на софтуер с модела CMMI и изграждане на единен софтуерен процес – гъвкав CMMI
 • Договор номер ДДОКФ02/4
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 53 700 лв
 • Получени средства 21 400 лв

Additional Info

 • Име Моделиране на учебните процеси и управление на е-обучението
 • Ръководител ПУ
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Моделиране на учебните процеси и управление на е-обучението
 • Договор номер МИ-203
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2010 г.
 • Други участници ПУ, ТУ

Additional Info

 • Име Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти по е-документи
 • Ръководител ПУ
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти по е-документи
 • Договор номер Д002(ТК)-308
 • Други участници ПУ, ТУ, НБУ

Additional Info

 • Име Комбиниран подход с метод на гранични интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини
 • Ръководител ст.н.с. I ст дмн Цвятко Рангелов
 • Телефон 979-28-45
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Комбиниран подход с метод на гранични интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини
 • Договор номер ДИД 02/15
 • Период на изпълнение от... 1.7.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Стойност на договора 90 000 лв

Additional Info

 • Име Частично финансиране на издаването на списансие по информатика Сердика - Българска научна периодика
 • Ръководител акад. С. Додунеков
 • Телефон 979-38-24
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Частично финансиране на издаването на списансие по информатика Сердика - Българска научна периодика
 • Договор номер ДНП02/4 11.06.2010
 • Период на изпълнение от... 1.7.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.3.2011 г.
 • Стойност на договора 3 750 лв
 • Получени средства 3 750 лв

Additional Info

 • Име Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти на Е-документи
 • Ръководител Г. Тотков
 • Телефон 873-98-08
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Автоматизирано генериране на метаданни за спецификации и стандарти на Е-документи
 • Договор номер ДОО2-308/19.12. 2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници ПУ, НБУ, ТУ
 • Координатор ИМИ - ст.н.с. І ст. дмн П. Станчев

Additional Info

 • Име Създаване, анотиране и защита на дигитален архив “Българско фолклорно наследство” – 3 етап
 • Ръководител Доц. Д-р Галина Богданова
 • Тема на проекта Създаване, анотиране и защита на дигитален архив “Българско фолклорно наследство” – 3 етап
 • Договор номер ИО-03-02 /2006
 • Период на изпълнение от... 1.1.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.