facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Иновативни микробиологични горивни елементи като източници на екологично чиста енергия
 • Ръководител доц. М. Митов
 • Телефон 899-04-50-22
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Иновативни микробиологични горивни елементи като източници на екологично чиста енергия
 • Договор номер 002-163
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 360 000 лв
 • Други участници ЮЗУ, Благоевград, ПУ(Пловдив), ИФХ-БАН
 • Съвместно с МОНМ

Additional Info

 • Име Горивен елемент метал-хидрид въздух
 • Ръководител доц. д-р А.Каишева
 • Телефон 871-58-65
 • Конкурс / Година 2006
 • Тема на проекта Горивен елемент метал-хидрид въздух
 • Договор номер D01-368
 • Период на изпълнение от... 1.1.2006 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 90 000 лв
 • Други участници ИФХ-БАН (София), ЮЗУ, Благоевград
 • Съвместно с МОНМ

Additional Info

 • Име Структура и физични свойства на перспективни германиево халкогенидни стъкла
 • Ръководител доц. д-р Тамара Петкова
 • Телефон 872-43-39
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Структура и физични свойства на перспективни германиево халкогенидни стъкла
 • Договор номер D002-329
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 18 520 лв
 • Получени средства 9 260 лв
 • Други участници Универитет Кемниц, Германия
 • Съвместно с ДААД, българо-немско научно сътрудничество

Additional Info

 • Име Разработване на катализатори и мембранни електродни пакети за водородни горивни елементи по метода на магнетронно разпрашване
 • Ръководител доц. дхн Евелина Славчева
 • Телефон 979-63-97
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Разработване на катализатори и мембранни електродни пакети за водородни горивни елементи по метода на магнетронно разпрашване
 • Договор номер D002-328
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 12 635 лв
 • Получени средства 4 945 лв
 • Други участници Институт по Материали за Електротехниката, Технически Университет - Аахен, Германия
 • Съвместно с ДААД, българо-немско научно сътрудничество

Additional Info

 • Име Вълни в непрекъсната нееоднородна среда
 • Ръководител Доц.д-р Т. Парталин
 • Телефон 816-15-62
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Вълни в непрекъсната нееоднородна среда
 • Договор номер 190
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници СУ"Св.Кл.Охридски"

Additional Info

 • Име Център за върхови научни постижения "Суперкомпютърни приложения"
 • Ръководител проф. дн С. Маргенов ИИКТ - БАН
 • Телефон 979-66-12
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Център за върхови научни постижения "Суперкомпютърни приложения"
 • Договор номер DО-02-115/2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници ИИКТ-БАН, ТУ - София, СУ, МУ - София

Additional Info

 • Име Разработка на количествен метод за определяне механичните характеристики на електрохимично формирани тънки наноструктурни метални и оксидни слоеве
 • Ръководител проф. дн Димитър Стойчев, Институт по Физикохимия
 • Телефон 979-25-44
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Разработка на количествен метод за определяне механичните характеристики на електрохимично формирани тънки наноструктурни метални и оксидни слоеве
 • Договор номер ДО 02-242
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Стойност на договора 225 000 лв
 • Други участници Институт по Физикохимия, ТУ Сливен

Additional Info

 • Име Теоретично и експериментално изследване на ефекта „комбиниран удар”
 • Ръководител доц. Т. Пенчев, ТУ - София
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Теоретично и експериментално изследване на ефекта „комбиниран удар”
 • Договор номер ДО02 -262/18.122008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници ТУ - София, ЦЛМП - БАН

Additional Info

 • Име Комбиниран подход с метод на гранични интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини
 • Ръководител Проф. Цвятко Рангелов, ИМИ
 • Телефон 979-28-45
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Комбиниран подход с метод на гранични интегрални уравнения и клетъчно невронни мрежи за анализ на пиезоелектрични материали с пукнатини
 • Договор номер ДИД 02/15
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници ИМИ-БАН, НБУ

Additional Info

 • Име Параметри на процеса и определящи уравнения на механичното поведение на ненаситени среди
 • Ръководител доц. д-р М. Дачева
 • Телефон 979-67-51
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Параметри на процеса и определящи уравнения на механичното поведение на ненаситени среди
 • Договор номер ДСАБ 02/6
 • Период на изпълнение от... 15.7.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 15.3.2011 г.
 • Стойност на договора 47 326 лв
 • Получени средства 47 326 лв
 • Програма Сабатична година за български учени
Страница 1 от 396