facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Изследване на дифузията, проницаемостта и разтвори-мостта на водород в титан и титанови сплави за приложение в самолетната промишленост
 • Ръководител Любомир Анестиев
 • Тема на проекта Изследване на дифузията, проницаемостта и разтвори-мостта на водород в титан и титанови сплави за приложение в самолетната промишленост
 • Договор номер НП 03 / 10 / 1
 • Период на изпълнение от... 2.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 2.12.2012 г.
 • Стойност на договора 37 000 лв
 • Получени средства 20 010 лв
 • Съвместно с Двустранно сътрудничество България-Румъния

Additional Info

 • Име Издаване на научна периодика - 200 бр.
 • Ръководител ФО 3
 • Тема на проекта Издаване на научна периодика - 200 бр.
 • Договор номер МОН 02 / 10 / ФО 3
 • Стойност на договора 4 000 лв
 • Получени средства 4 000 лв

Additional Info

 • Име Създаване на градиентни структури и свойства в метални композити чрез използване на електромагнитни полета
 • Ръководител чл.кор. Ст. Воденичаров
 • Телефон 4626-262
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Създаване на градиентни структури и свойства в метални композити чрез използване на електромагнитни полета
 • Договор номер МОН 01 / 10 / 5.13
 • Период на изпълнение от... 2.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 2.12.2010 г.
 • Стойност на договора 50 840 лв
 • Получени средства 50 840 лв
 • Координатор Л. Дренчев

Additional Info

 • Име Иновационни технологии за използване на ветровата и вълновата енергия в бреговата зона
 • Ръководител доц. д-р Р. Кишев
 • Телефон 052 370501 /265
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Иновационни технологии за използване на ветровата и вълновата енергия в бреговата зона
 • Договор номер ДРНФ 02/7
 • Период на изпълнение от... 1.12.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 150 000 лв
 • Получени средства 120 000 лв
 • Други участници ИО-БАН, ТУ-Варна, ЦЛМП-БАН
Страница 7 от 7