facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Иновационна двойно мембранна горивна клетка (ИДЕАЛ-Сел)
 • Ръководител Д. Владикова
 • Телефон 971-47-33
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Иновационна двойно мембранна горивна клетка (ИДЕАЛ-Сел)
 • Договор номер ДО 02-86
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 91 540 лв
 • Получени средства 25 885 лв
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Нови материали за електрониката и екологията на база биогенни железни оксиди
 • Ръководител Кр. Александрова
 • Телефон 979-27-83
 • Тема на проекта Нови материали за електрониката и екологията на база биогенни железни оксиди
 • Договор номер ДИД 02/38
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.1.2012 г.
 • Получени средства 15 000 лв
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Синтез на метални и интрметални наночастици с контролиран разамер и топогафия за биомедицинско приложение
 • Ръководител проф.И. Драгиева
 • Телефон 979-27-83
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Синтез на метални и интрметални наночастици с контролиран разамер и топогафия за биомедицинско приложение
 • Договор номер ДО 02/2009
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 30.3.2012 г.
 • Стойност на договора 105 000 лв
 • Други участници Индия
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Наноструктурни материали за ново поколение литиеви батерии
 • Ръководител доц. Е. Жечева, ИОНХ-БАН
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Наноструктурни материали за ново поколение литиеви батерии
 • Договор номер ТКХ 1701/2007
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 30.3.2011 г.
 • Стойност на договора 140 000 лв
 • Други участници ИОНХ-БАН
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Наноструктурни суперкондензаторни системи за съхранение и пренос на енергия
 • Ръководител доц. С. Василев
 • Телефон 979-27-08
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Наноструктурни суперкондензаторни системи за съхранение и пренос на енергия
 • Договор номер ТКХ 1705/2007
 • Период на изпълнение от... 1.1.2007 г.
 • Период на изпълнение до... 30.6.2011 г.
 • Стойност на договора 160 000 лв
 • Други участници ИОНХ -БАН, ЦЛМП-БАН, Армстехно ООД , ХТМУ-София
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Изследване на проникването и съхранението на водород в нови материали (включително и наноматериали) с оглед съхранение на енергия
 • Ръководител доц. Д-р Лидия Миркова Георгиева
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Изследване на проникването и съхранението на водород в нови материали (включително и наноматериали) с оглед съхранение на енергия
 • Договор номер ТК-Х-1717
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници ИФХ-БАН
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Нанокомпозити на основата на магнезий и магнезиеви сплави за съхранение на водород
 • Ръководител проф. дхн Тони Спасов
 • Телефон 816-12-36
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Нанокомпозити на основата на магнезий и магнезиеви сплави за съхранение на водород
 • Договор номер ДО 02-226/2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници СУ "Кл. Охридски", ХТМУ- София
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Получаване на чист водород чрез ПЕМ водна електролиза – мембранни електродни пакети с иновативни катализатори и твърди полимерни електролити (ПемХидроГен)
 • Ръководител доц. дхн Евелина Славчева
 • Телефон 979-63-97
 • Институти Академично издателство с печатница Проф. Марин Дринов
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Получаване на чист водород чрез ПЕМ водна електролиза – мембранни електродни пакети с иновативни катализатори и твърди полимерни електролити (ПемХидроГен)
 • Договор номер ДТК02/68
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2013 г.
 • Стойност на договора 228 000 лв
 • Получени средства 57 000 лв
 • Години от до 2001
 • Други участници ХТМУ
 • Година 2013
 • Съвместно с НФНИ

Additional Info

 • Име Theory and Application of Positive systems
 • Ръководител Доц. д-р С. Костова
 • Телефон 873-28-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Theory and Application of Positive systems
 • Договор номер ДО2-687/17.09.2010
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Съвместно с EEA financial mechanism programme

Additional Info

 • Име Explicite Model Predictive Control
 • Ръководител Доц. д-р А. Грънчарова
 • Телефон 873-26-14
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Explicite Model Predictive Control
 • Договор номер ДО2-685/17.09.2010
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Съвместно с EEA financial mechanism programme
Страница 1 от 7