facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Металични звезди в двойни звездни системи
 • Ръководител проф. дфн И. Илиев
 • Тема на проекта Металични звезди в двойни звездни системи
 • Други участници Астр. И-т САН, Словакия

Additional Info

 • Име Динамика и еруптивни процеси при слънчеви протуберанси
 • Ръководител ас. д-р М. Дечев
 • Тема на проекта Динамика и еруптивни процеси при слънчеви протуберанси
 • Други участници CNRS, Астр. И-т, Орсе, Франция

Additional Info

 • Име Изследване на области на сублимация на твърдо вещество в близост до Слънцето, по време на пълното слънчево затъмнение на 29 март 2006 г.
 • Ръководител ас. д-р Н. Петров
 • Тема на проекта Изследване на области на сублимация на твърдо вещество в близост до Слънцето, по време на пълното слънчево затъмнение на 29 март 2006 г.
 • Други участници ИЗМИРАН, Русия

Additional Info

 • Име Тънка структура и динамика на слънчевите протуберанси: Наблюдения и анализ
 • Ръководител доц. д-р П. Духлев
 • Тема на проекта Тънка структура и динамика на слънчевите протуберанси: Наблюдения и анализ
 • Други участници Астр. И-т Вроцлавски У-т, Полша

Additional Info

 • Име Разработка, моделиране и изследване на портативна биомехатронна система за контрол и самообучение при рехабилитация на походката след двигателна увреда
 • Ръководител Доц. д-р Л. Илиева-Митуцова, ИМЕХ – БАН
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Разработка, моделиране и изследване на портативна биомехатронна система за контрол и самообучение при рехабилитация на походката след двигателна увреда
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Руска академия на науките, ИСИР-БАН, ИМЕХ – БАН

Additional Info

 • Име Съвременно интелигентно управление в химическата и био-химическата промишленост
 • Ръководител Доц. д-р П. Копринкова-Христова
 • Телефон 979-20-52
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Съвременно интелигентно управление в химическата и био-химическата промишленост
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Други участници Университет по газ и петрол – Плоещ, Румъния

Additional Info

 • Име Frame project for collaboration in the field of control system design, sensor systems, modeling and simulations
 • Ръководител Доц. д-р Светла Василева
 • Телефон 979-63-65
 • Конкурс / Година 2005
 • Тема на проекта Frame project for collaboration in the field of control system design, sensor systems, modeling and simulations
 • Период на изпълнение от... 1.1.2005 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници ZAFT, HTW - Dresden, Germany

Additional Info

 • Име Геометрични аспекти на еластични среди: от биомембрани до нанотръби
 • Ръководител Доц. д-р И. Младенов
 • Телефон 979-26-37
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Геометрични аспекти на еластични среди: от биомембрани до нанотръби
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ИБФ-БАН, Institute of Fundamental Technological Research, Poland

Additional Info

 • Име Изследване на методите за откриване на дефекти в промишлени метални конструкции с прилагане на технологиите на ултразвукови фазови решетки
 • Ръководител проф. дн М. Миховски
 • Телефон 979-71-20, 979-64-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Изследване на методите за откриване на дефекти в промишлени метални конструкции с прилагане на технологиите на ултразвукови фазови решетки
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници Институт по електрозаваряване, НАНУ, Киев, Украйна
 • Координатор проф. дтн В.А. Троицкий

Additional Info

 • Име Разработка на нови наноструктурирани прахови системи, методи за безрушителна диагностика и моделиране за изследване на физико-механични и триботехнически характеристики композиционни материали и покрития на основа на метална матрица
 • Ръководител проф. дн М. Миховски
 • Телефон 979-71-20, 979-64-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Разработка на нови наноструктурирани прахови системи, методи за безрушителна диагностика и моделиране за изследване на физико-механични и триботехнически характеристики композиционни материали и покрития на основа на метална матрица
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници Институт по механика и металополимерни системи, НАНБ, Гомел, Беларус
 • Координатор доц. дтн В. А. Ковтун