facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Съвременната не-класическа логика и нейното приложение в епистемологията, лингвистиката и информатиката
 • Ръководител Проф. М. Табаков
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Съвременната не-класическа логика и нейното приложение в епистемологията, лингвистиката и информатиката
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.

Additional Info

 • Име Репрезентация и извод
 • Ръководител Доц. Л. Гурова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Репрезентация и извод
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.

Additional Info

 • Име Уайтхедовата процесуална мисъл и нейната релевантност на съвременните предизвикателства на философията и науката
 • Ръководител Доц. В. Петров
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Уайтхедовата процесуална мисъл и нейната релевантност на съвременните предизвикателства на философията и науката
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.

Additional Info

 • Име Религиозен фундаментализъм и етнически мир на Балканите
 • Ръководител Доц. Б. Тодорова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Религиозен фундаментализъм и етнически мир на Балканите
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.

Additional Info

 • Име Социално-философски проблеми на обезпечаването на социална безопасност на взаимодействието на държавата, бизнеса и гражданското общество в съвременна Европа и Русия
 • Ръководител Проф. В. Проданов
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Социално-философски проблеми на обезпечаването на социална безопасност на взаимодействието на държавата, бизнеса и гражданското общество в съвременна Европа и Русия
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.

Additional Info

 • Име Модели на развитие на средната класа в Китай и България в сравнителна перспектива
 • Ръководител Доц. М. Келиян
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2007
 • Тема на проекта Модели на развитие на средната класа в Китай и България в сравнителна перспектива
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.

Additional Info

 • Име Приложение на интелигентни агенти
 • Ръководител Доц. д-р Димитър Лаков
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Приложение на интелигентни агенти
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници Институт "Михайло Пупин", Белград

Additional Info

 • Име Приложение на интелигентни агенти
 • Ръководител Доц. д-р Димитър Лаков
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Приложение на интелигентни агенти
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници Институт по управление - Пекин

Additional Info

 • Име Ефективни Монте-Карло методи за фотореалистичен синтез на изображения
 • Ръководител Д-р А. Пензов
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Ефективни Монте-Карло методи за фотореалистичен синтез на изображения
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.

Additional Info

 • Име Интелигентни агенти и приложението им в информационните технологии
 • Ръководител ст.н.с. д-р Вл. Йоцов
 • Телефон 979-67-87
 • Тема на проекта Интелигентни агенти и приложението им в информационните технологии
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Институт по информатика - САН