facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Изследвания и разработки в областта на българо-украински електронни езикови ресурси
 • Ръководител ст.н.с. Ив. Держански
 • Телефон 979-28-69
 • Тема на проекта Изследвания и разработки в областта на българо-украински електронни езикови ресурси

Additional Info

 • Име Електронни корпуси – съпоставително изследване с цел проектиране на българо-словашки електронни езикови ресурси
 • Ръководител ст.н.с. Л. Димитрова
 • Телефон 979-28-33
 • Тема на проекта Електронни корпуси – съпоставително изследване с цел проектиране на българо-словашки електронни езикови ресурси

Additional Info

 • Име Изследвания на модели и програмни средства за езикови технологии
 • Ръководител ст.н.с. И. Держански
 • Телефон 979-28-69
 • Тема на проекта Изследвания на модели и програмни средства за езикови технологии

Additional Info

 • Име Комплексен анализ, комплексна геометрия и математическа физика
 • Ръководител ст.н.с. І ст. дмн Й. Давидов
 • Телефон 979-38-00
 • Тема на проекта Комплексен анализ, комплексна геометрия и математическа физика

Additional Info

 • Име Теория на вероятностите, математическа статистика и случайни процеси. Приложения в биологията, финансите, информационните и промишлени технологии
 • Ръководител ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев
 • Телефон 979-38-61
 • Тема на проекта Теория на вероятностите, математическа статистика и случайни процеси. Приложения в биологията, финансите, информационните и промишлени технологии

Additional Info

 • Име Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането
 • Ръководител акад. Ст. Додунеков
 • Телефон 979-38-24
 • Тема на проекта Алгебрична и комбинаторна теория на кодирането

Additional Info

 • Име Стохастични модели на мултиплициране и сумиране
 • Ръководител ст.н.с. І ст. дмн Н. Янев
 • Телефон 979-38-61
 • Тема на проекта Стохастични модели на мултиплициране и сумиране

Additional Info

 • Име Алгебрична геометрия, алгебра и приложения
 • Ръководител чл.-кор. В. Дренски
 • Телефон 979-28-20
 • Тема на проекта Алгебрична геометрия, алгебра и приложения

Additional Info

 • Име Семантика и съпоставителна лингвистика, ориентирани към разработване на двуезичен електронен речник
 • Ръководител ст.н.с. Л. Димитрова
 • Телефон 979-28-33
 • Тема на проекта Семантика и съпоставителна лингвистика, ориентирани към разработване на двуезичен електронен речник

Additional Info

 • Име Изследване на планирането и качеството на услугата в смятането на продължителностит
 • Ръководител ст.н.с. Д. Гелев
 • Телефон 979-28-62
 • Тема на проекта Изследване на планирането и качеството на услугата в смятането на продължителностит