facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Изследване на еруптивната активност на симбиотични звезди
 • Ръководител доц. д-р Н. Томов
 • Тема на проекта Изследване на еруптивната активност на симбиотични звезди
 • Други участници Астр. И-т РАН, Русия

Additional Info

 • Име Изследване на спектралната и фотометрична променливост на на различни типове звезди
 • Ръководител доц. д-р Д. Колев
 • Тема на проекта Изследване на спектралната и фотометрична променливост на на различни типове звезди
 • Други участници У-т в Торун, Полша

Additional Info

 • Име Спектроскопично изследване на активни ранни звезди и техните околозвездни обвивки
 • Ръководител доц. д-р К. Панов
 • Тема на проекта Спектроскопично изследване на активни ранни звезди и техните околозвездни обвивки
 • Други участници Астр. И-т ЧАН, Чехия

Additional Info

 • Име Спектроскопични наблюдения на пулсиращи B-звезди
 • Ръководител доц. Д-р И. Статева
 • Тема на проекта Спектроскопични наблюдения на пулсиращи B-звезди
 • Други участници Астр. И-т Вроцлавски У-т, Полша

Additional Info

 • Име Металични звезди в двойни звездни системи
 • Ръководител проф. дфн И. Илиев
 • Тема на проекта Металични звезди в двойни звездни системи
 • Други участници Астр. И-т САН, Словакия

Additional Info

 • Име Динамика и еруптивни процеси при слънчеви протуберанси
 • Ръководител ас. д-р М. Дечев
 • Тема на проекта Динамика и еруптивни процеси при слънчеви протуберанси
 • Други участници CNRS, Астр. И-т, Орсе, Франция

Additional Info

 • Име Изследване на области на сублимация на твърдо вещество в близост до Слънцето, по време на пълното слънчево затъмнение на 29 март 2006 г.
 • Ръководител ас. д-р Н. Петров
 • Тема на проекта Изследване на области на сублимация на твърдо вещество в близост до Слънцето, по време на пълното слънчево затъмнение на 29 март 2006 г.
 • Други участници ИЗМИРАН, Русия

Additional Info

 • Име Тънка структура и динамика на слънчевите протуберанси: Наблюдения и анализ
 • Ръководител доц. д-р П. Духлев
 • Тема на проекта Тънка структура и динамика на слънчевите протуберанси: Наблюдения и анализ
 • Други участници Астр. И-т Вроцлавски У-т, Полша
Страница 17 от 17