facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Разработка, моделиране и изследване на портативна биомехатронна система за контрол и самообучение при рехабилитация на походката след двигателна увреда
 • Ръководител Доц. д-р Л. Илиева-Митуцова, ИМЕХ – БАН
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Разработка, моделиране и изследване на портативна биомехатронна система за контрол и самообучение при рехабилитация на походката след двигателна увреда
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Други участници Руска академия на науките, ИСИР-БАН, ИМЕХ – БАН

Additional Info

 • Име Съвременно интелигентно управление в химическата и био-химическата промишленост
 • Ръководител Доц. д-р П. Копринкова-Христова
 • Телефон 979-20-52
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Съвременно интелигентно управление в химическата и био-химическата промишленост
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2012 г.
 • Други участници Университет по газ и петрол – Плоещ, Румъния

Additional Info

 • Име Frame project for collaboration in the field of control system design, sensor systems, modeling and simulations
 • Ръководител Доц. д-р Светла Василева
 • Телефон 979-63-65
 • Конкурс / Година 2005
 • Тема на проекта Frame project for collaboration in the field of control system design, sensor systems, modeling and simulations
 • Период на изпълнение от... 1.1.2005 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Други участници ZAFT, HTW - Dresden, Germany

Additional Info

 • Име Геометрични аспекти на еластични среди: от биомембрани до нанотръби
 • Ръководител Доц. д-р И. Младенов
 • Телефон 979-26-37
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Геометрични аспекти на еластични среди: от биомембрани до нанотръби
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ИБФ-БАН, Institute of Fundamental Technological Research, Poland

Additional Info

 • Име Изследване на методите за откриване на дефекти в промишлени метални конструкции с прилагане на технологиите на ултразвукови фазови решетки
 • Ръководител проф. дн М. Миховски
 • Телефон 979-71-20, 979-64-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Изследване на методите за откриване на дефекти в промишлени метални конструкции с прилагане на технологиите на ултразвукови фазови решетки
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници Институт по електрозаваряване, НАНУ, Киев, Украйна
 • Координатор проф. дтн В.А. Троицкий

Additional Info

 • Име Разработка на нови наноструктурирани прахови системи, методи за безрушителна диагностика и моделиране за изследване на физико-механични и триботехнически характеристики композиционни материали и покрития на основа на метална матрица
 • Ръководител проф. дн М. Миховски
 • Телефон 979-71-20, 979-64-45
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Разработка на нови наноструктурирани прахови системи, методи за безрушителна диагностика и моделиране за изследване на физико-механични и триботехнически характеристики композиционни материали и покрития на основа на метална матрица
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници Институт по механика и металополимерни системи, НАНБ, Гомел, Беларус
 • Координатор доц. дтн В. А. Ковтун

Additional Info

 • Име Ултразвуков контрол на дебелината на съдове и тръбопроводи с контактни и ЕМА-дебеломери
 • Ръководител ст.н.с. I ст. дтн М. Миховски
 • Телефон 979-71-20, 979-64-45
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Ултразвуков контрол на дебелината на съдове и тръбопроводи с контактни и ЕМА-дебеломери
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ЦНИИТМАШ, Москва, Русия
 • Координатор проф. Н. Разиграев

Additional Info

 • Име Неустойчивости в затворени двуфазни течения
 • Ръководител чл. кор. Ст. Радев
 • Телефон 979-64-57
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Неустойчивости в затворени двуфазни течения
 • Други участници Прованс. у-т. Марсилия, Франиця

Additional Info

 • Име Нов метод за дизайн на полимерни нанокомпозити
 • Ръководител Dr. Sossio Cimmino от ICTP-CNR, Italy
 • Телефон 979-39-39
 • Конкурс / Година 2010
 • Тема на проекта Нов метод за дизайн на полимерни нанокомпозити
 • Период на изпълнение от... 1.1.2010 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2012 г.
 • Други участници ICTP-CNR, Italy
 • Координатор проф. д.т.н. Р. Коцилкова

Additional Info

 • Име Техническо и клинично изследване прототипа на биомеханична система за рецепторна стимулация на пациенти с гръбначно-мозъчна патология
 • Ръководител доц. д-р инж.Лидия Илиева-Митуцова
 • Телефон 979-64-25
 • Конкурс / Година 2009
 • Тема на проекта Техническо и клинично изследване прототипа на биомеханична система за рецепторна стимулация на пациенти с гръбначно-мозъчна патология
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 31.12.2011 г.
 • Други участници ИПМ "Келдиш" РАН; ИФ"Павлов" РАН, Русия
Страница 1 от 17