facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Teacher Education - Innovation of Studies in Mathematics and IT
 • Ръководител ст.н.с. Борислов Лазаров
 • Тема на проекта Teacher Education - Innovation of Studies in Mathematics and IT
 • Договор номер JEP-41110-2006
 • Получени средства 977 лв
 • Други участници ФМИ - СУ
 • Трансфери от други организации и звена СУ
 • Програма TEMPUS

Additional Info

 • Име SEE Doctoral Studies Math. Sci.
 • Ръководител ст.н.с. А. Андреев
 • Телефон 979-38-22
 • Тема на проекта SEE Doctoral Studies Math. Sci.
 • Договор номер JP 144703-2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Получени средства 31 351 лв
 • Програма TEMPUS

Additional Info

 • Име InnoMathEd
 • Телефон 979-28-81
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта InnoMathEd
 • Договор номер 141831-LLP-1-2008-DE-COMENIUS-CMP
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 33 400 €
 • Координатор акад. П. Кендеров

Additional Info

 • Име Капитализиране на иновативните подходи по отношение на управлението на демографската промяна, ESF6 CIA
 • Ръководител Н.с. І ст. д-р Васил Киров
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Капитализиране на иновативните подходи по отношение на управлението на демографската промяна, ESF6 CIA
 • Договор номер № 0427 C1
 • Период на изпълнение от... 1.7.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 31.06.2010
 • Стойност на договора 91 545 €
 • Получени средства 36 665 лв
 • Програма Програма InterReg IV c

Additional Info

 • Име Институционализация на етиката в науката и научната политика
 • Ръководител Проф. Кръстина Петкова
 • Телефон 980-90-86
 • Конкурс / Година 2003
 • Тема на проекта Институционализация на етиката в науката и научната политика
 • Договор номер 3282
 • Период на изпълнение от... 1.4.2004 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2010 г.
 • Стойност на договора 21 135 лв
 • Получени средства 455 лв

Additional Info

 • Име Complex Floods Management in European Union Vulnerable Areas Through Effective Reaction And Joint Operations Simulation in 2010 (Acronim: EVROS2010)
 • Ръководител ст.н.с. д-р М. Василева
 • Телефон 870-52-25
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта Complex Floods Management in European Union Vulnerable Areas Through Effective Reaction And Joint Operations Simulation in 2010 (Acronim: EVROS2010)
 • Договор номер 070401/2009/534328/
 • Период на изпълнение от... 1.3.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.9.2010 г.
 • Стойност на договора 71 252 лв
 • Други участници Префектура Еврос, Гърция
 • Програма ЕС, Гърция,SUB/A3

Additional Info

 • Име FIVES ("Подпомагане изследването на криминалистически изображения и видео")
 • Ръководител ст.н.с. д-р Г. Глухчев
 • Телефон 979-39-41, 870-64-93
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта FIVES ("Подпомагане изследването на криминалистически изображения и видео")
 • Договор номер SIP-2008-TP-131801
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 324 668 лв
 • Получени средства 85 900 лв
 • Други участници ТУ-София
 • Програма Safer Internet Plus

Additional Info

 • Име FLaReNet “Fostering Language Resources Network” Thematic Network
 • Ръководител ст.н.с. д-р Кирил Симов
 • Телефон 979-28-25
 • Конкурс / Година 2008
 • Тема на проекта FLaReNet “Fostering Language Resources Network” Thematic Network
 • Период на изпълнение от... 1.1.2008 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Стойност на договора 11 735 лв
 • Получени средства 5 633 лв
 • Програма ЕContent plus

Additional Info

 • Име Teacher Education - Innovation of Studies in Mathematics and IT
 • Ръководител ст.н.с. Борислов Лазаров
 • Тема на проекта Teacher Education - Innovation of Studies in Mathematics and IT
 • Договор номер JEP-41110-2006
 • Получени средства 977 лв
 • Други участници ФМИ - СУ
 • Трансфери от други организации и звена СУ
 • Програма TEMPUS

Additional Info

 • Име SEE Doctoral Studies Math. Sci.
 • Ръководител ст.н.с. А. Андреев
 • Телефон 979-38-22
 • Тема на проекта SEE Doctoral Studies Math. Sci.
 • Договор номер JP 144703-2008
 • Период на изпълнение от... 1.1.2009 г.
 • Период на изпълнение до... 1.12.2011 г.
 • Получени средства 31 351 лв
 • Програма TEMPUS
Страница 1 от 2