docСпоразумение за обучение I част

docСпоразумение за обучение II част

docСпоразумение за обучение III част

docСпоразумение за обучение - насоки

docСпоразумение за практика I част

docСпоразумение за практика II част

docСпоразумение за практика III част

docСпоразумение за практика - насоки

docПридружително писмо кандидатстване

docНеобходими документи и указания за попълването им

docДекларация лични данни

docСертификат за акад. престой

pdfСтудентска харта Еразъм

docПълномощно

doc Списък договори докторантска мобилност

docПридружително писмо за отчитане