facebook

Българска академия на науките обявява резултатите от проведения конкурс “Програма за подпомагане на млади учени и докторанти в БАН – 2017 г.”
06 Юли 2017
БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ СТАРТИРА „ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИ УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ – 2017 г.“
10 Април 2017
Конкурс за награди за млади учени „Професор Марин Дринов” и за най-млади учени „Академик Иван Евстратиев Гешов”
01 Март 2017
Центърът за обучение към БАН организира интердисциплинарен докторантски форум
10 Февруари 2016
Управителният съвет на БАН открива процедура за стартиране на “ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ В БАН"
11 Януари 2016
Резултати от конкурсите за награди на БАН за млади и най-млади учени по направления за 2013 г.
10 Май 2013
Общото събрание на БАН обявява конкурс за млади учени “проф. Марин Дринов” и за най-млади учени “Иван Евстратиев Гешов”
01 Февруари 2013