Наименование Автор Звено Област на приложение
Устройство за получавоне на гранули от пеностъкло Ил.Чорбов, Кр. Тончева, Л.Лаков ИМСТЦХ Топлотехника
Система за автоматично управление на безпилотни летателни апарати М. П. Владов, А. Б. Дороган, Д. И. Украинцев, Д. И. Добров, П. С. Гецом, П. Х. Пейчев, Г. С. Сотиров, Р. Д. Недков, Г. Х. Мардиросян ИКИТ Екология
Измервател на съдържание на нитрати М. Владов, А.Дороган, Д.Украинцев, Д.Добров, П.Гецом, П.Пейчев, Г.Сотиров, Р.Недков, Г. Мардиросян ИКИТ Екология
Слънчев ултравиолетов ротационен радиометър за измерване на екстремални слънчеви ерупции А. Манев ИКИТ Екология
Method for determining optical and spatial characteristics of an inclusion in a turbid medium using multiple-scattering optical tomography Д.Стоянов,Л.Гърдев, Орлин Ванков,  Т.Драйшу, О.Ванков, Л. Аврамов, Е. Борисова ИE Оптична томография, мамография
Apparatus for determining optical and spatial characteristics of an inclusion in a turbid medium using multiple-scattering optical tomography”, Д.Стоянов,Л.Гърдев, Орлин Ванков,  Т.Драйшу, О.Ванков, Л. Аврамов, Е. Борисова ИE Оптична томография, мамография
Метод и лидарна система за регистриране на турбулентност Вл. Митев ИE Лидарно сондиране на атмосферата
Система за фотодинамична терапия на онкологични заболявания Ал.Гизбрехт, М. Асимов, Р. Асимов, С. Мамилов, Ю. Плаский ИE Медицина
Биологично активна субстанция Иларион Янчев ЕМПА Биология и медицина
Планетарен механизъм Ч. Пашински, Р. Каканаков, Хр. Бахчеджиев, Л.Колаклиева ЦЛПФ - Пловдив
Фотоеластомер в реално време Александър Г. Петров ИОМТ Холография
Лазерен интерферометър В.Съйнов, Е.Стойкова,К.Здравков ИОМТ Холография
Устройство за стабилизиране лъчението на диоден лазер – ПМ №1391 В.Съйнов, Е.Стойкова ИОМТ Холография
Интерферометрична система  В.Съйнов, Е. Стойкова, А. Балджиев, Н. Берберова ИОМТ Холография
Vorrichtung zum aetzen grossflaechiger halbleiterscheiben M.Christophersen, J. Bahr, J.Carstensen, K.Steen, G.Popkirov, H.Voell Holstein GmbH за ТУ, Кил, Германия Полупроводникови материали и прибори
Device for etching semiconductors with a large surface area M.Christophersen, J. Bahr, J.Carstensen, K.Steen, G.Popkirov, H.Voell Holstein GmbH за ТУ, Кил, Германия Полупроводникови материали и прибори
Слънчев фотоелемент  П.Витанов ЦЛСЕНЕИ Соларна енергетика
Метод и устройство за външно регулиране на топлинния поток на топлинна тръба чрез промяна на сечението за транспорт на фазите и/или промяна на размерите на зоната за кондензация и/или промяна на размерите на зоната за изпарение Р.Кирилов ЦЛСЕНЕИ Топлотехника
Система за акумулиране и пренос на топлинна енергия с разпределени параметри включваща топлоакумулатори и топлинни тръби Р. Кирилов, П. Стефчев ЦЛСЕНЕИ Топлотехника
Mеthod for backside surface passivation of solar cells and solar cells with such passivation Agostinelli.G , Szlufcik J., Vitanov P., Harizanova A. ЦЛСЕНЕИ Енергетика
Vorrichtung zum aetzen grossflaechiger halbleiterscheiben M.Christophersen, J. Bahr, J.Carstensen, K.Steen, G.Popkirov, H.Voell ЦЛСЕНЕИ Енергетика
Device for etching semiconductors with a large surface area M.Christophersen, J. Bahr, J.Carstensen, K.Steen, G.Popkirov, H.Voell ЦЛСЕНЕИ Енергетика
Слънчев фотоелемент на базата на структура от метал-оксид-силиций П. Витанов, А. Харизанова  ЦЛСЕНЕИ Енергетика
Приемно устройство за слънчева енергия А.Бенев, Р.Стойков, В. Бенев  ЦЛСЕНЕИ Енергетика
Laser tube for strontium infrared laser with strontium halide vapours N.K.Vuchkov, K.A.Temelkov, N.V.Sabotinov ИФТТ Лазерна техника
Метод за определяне на качествата на вина и други напитки О. Барсуков, М. Томилин, С. Найденова, акад. Ал. Петров ИФТТ Хранителновкусова промишленост
Mетал-изолатор-силиций структури за детектори на йонизиращи лъчения, съдържащи силициеви нанокристали и метод за производството им Н. Недев, Е. Манолов, Д. Нешева, К. Крежов, М. Куриел, Р. Недев, Б. Валдес ИФТТ Топлотехника
Mетал-изолатор-силиций структури за детектори на йонизиращи лъчения, съдържащи силициеви нанокристали и метод за производството им Г.Минчев, Т.Минчева ИФТТ Приборостроене
Метод и устройство за пределно точно измерване на  отношения на честоти на еднотипни периодични процеси Г.Минчев, Т.Минчева ИФТТ Приборостроене
Устройство за подмяна на сменяеми микроконструкции Г.Минчев, Т.Минчева ИФТТ Приборостроене
Устройство осъществяващо линейни микро движения по три оси чрез преместване на електрически заряд Г. Минчев, Т. Минчева ИФТТ Приборостроене
Метал изолатор силиций структура и  метод за производството му Д.Нешева, Н. Недев, Ем.Манолов, Брудерман., С. Майер, Ир. Бинева ИФТТ Микроелектроника
Тръба за кухокатоден  лазер с разпрашване на катода  М.Грозева, Д.Михайлова, Н.Съботинов ИФТТ Лазерни технологии, спектроскопия, научни изследвания и др.
Метод за израстване на хидрооксилатни керамични слоеве чрез система осъществявана с лазер взаимодействие Л. Праматарова ИФТТ Биотехнологии, диагностика 
Газов лазер с пари на халогениди на медта  Н.Съботинов, Кр.Димитров ИФТТ Лазерни технологии, спектроскопия, медицина, научни изследвания 
Газов меден лазер Н.Съботинов ИФТТ Медицината, лазерна локация, фотография
Лазерна тръба за ултравиолетов меден лазер Н. Вучков, Кр.Темелков, П. Захариев, Н. Съботинов ИФТТ Микроелетроника, фотолитография, биология
Ултравиолетов меден лазер Н.Вучков, К.Темелков и Н-Съботинов ИФТТ Лазерни технологии, спектроскопия, медицина, научни изследвания 
Трикомпонентно стъкло, притежаващо нелинейни оптични свойства Тодор Петров, Б.Шивачев, Хитоки Йонеда ИФТТ, ИКМ Оптичните комуникации, оптичните памет
Метод и йонизационен детектор за анализ на газови смеси П.Праматаров, М.Стефанова ИФТТ Екология, медицина,енергетика
Mетал-изолатор-силиций структури за детектори на йонизиращи лъчения, съдържащи силициеви нанокристали и метод за производството им Н. Недев, Е. Манолов, Д. Нешева, К. Крежов, М. Куриел, Р. Недев, Б. Валдес ИФТТ Топлотехника
Ултравиолетов йонен златен лазер Н.Съботинов, Т. Петров ИФТТ Лазерни технологии, спектроскопия, медицина, научни изследвания 
Метод и устройство за измерване на магнитна индукция чрез използване на кохерентни резонанси на свърхфин преход в алкални метали   V. Biancalana, Y. Dancheva, E. Mariotti, L. Moi, S.Cartaleva, Ch. Andreeva ИE Геология, археология, характеризиране на материали, екология, медицина
Метод и устройство за измерване на магнитна индукция чрез използване на кохерентни резонанси на свърхфин преход в алкални метали   V. Biancalana, Y. Dancheva, E. Mariotti, L. Moi, S.Cartaleva, Ch. Andreeva ИE Геология, археология, характеризиране на материали, екология, медицина
Система за фотодинамична терапия на онкологични заболявания Д.Стоянов, Л. Гърдев, Т.Драйшу, О.Ванков, Л. Аврамов, Е. Борисова ИE Mедицина , фотобиология
Оптична многоканална облъчващо-приемна система Д.Стоянов, Л. Гърдев, Т.Драйшу, О.Ванков, Л. Аврамов, Е. Борисова ИE Cондиране на оптично плътни среди, мамография
Радар с единични, спонтанно излъчени гама-фотони Д.Стоянов, Л. Гърдев, Т.Драйшу, О.Ванков, Л. Аврамов, Е. Борисова ИE Cондиране на оптично плътни среди, мамография
Метод за получаване на слоеве от AlN М. Бешкова, З. Захариев, Г. Спасов и Р. Якимова ИE Микроелектроника
Ultraviolet LED water purifier R.Kakanakov, I.Kassamakov, St.Zakhariev ЦЛПФ-Пловдив Екология
Многослойно нанокомпозитно покритие върху металообработващи инструменти Л. Колаклиева, Р. Каканаков, Хр. Бахчеджиев ЦЛПФ-Пловдив Покрития за индустрията
 Апаратура за оценка на характеристиките на електронно-оптични преобразовател Ж.Жеков, Г.Мардиросян ИКСИ Техника
Композитен антифракционен самосмазващ се материал на медна основа П. Гецов, А. Косторонов, Ю. Симеонова ИКСИ Техника
Високоволтов буферен усилвател с малък входен капацитет Б.Бойчев, П.Гецов, М. Могилевски, В.Бойчев ИКСИ Техника
Спектрофотометър за регистриране на бързопротичащи процес Г.Мардиросян, Ж.Жеков,  ИКСИ Техника
Апаратура за оценка на характеристики на електронно оптични преобразуватели Ж.Жеков, Г.Мардиросян ИКСИ Електроника
Радиолокационно у-во за определяне пренадлежността на летателни средства П.Гецов, Г.Сотиров и др. ИКСИ Техника
 Гъвкава автомат. система Д. С. Тончева, Ф.С. Ромбаут, С. Т. Тончев,Р. З. Захариев, К. И. Белов,В. Д. Тренев,Н. Ф. Вълчкова,Е. ГосподиноваТ. Танев ЦЛМП Електроника
Сателитен спектрофотометър за мониторинг на околната среда П. Гецов, Г. Мардиросян, С. Стоянов, Г. Баев, Ж. Жеков ИКИТ техника, екология, космически изследвания