Наименование Автор Звено Област на приложение
           
Микрофлуидно устройство за биологични клетки Д. Трифонов, Т. Тянков, К. Костадинов, Д. Трифонов, Ас.Шулев  ИМех Механика
Устройство за маркери К. Костадинов, КДелчев,
Вл. Витков ИМех Електроника
Микро-електро механично устройство за манипулатори К. Костадинов, П.Генова,
Вл. Котев,Т.Тянков ИМех Машиностроене
Устройство за контрол на чипове К. Костадинов, С.Ранчев,
Вл. Котев,Т.Тянков ИМех Електроника
Устройство за биореактор К. Костадинов, П.Генова,Т.Тянков ИМех Машиностроене
Вакумно захващащо устройство С. Ранчев, 
К. Костадинов, Т.Тянков ИМех Машиностроене
Подавателно устройство за биологични клетки Д. Трифонов, Т. Тянков,      К.Костадинов, Ас. Шулев ИМех Машиностроене
Уред за акупресура Л.Илиева- Митуцова, Вл.Витков,К.Делчев, В. Латковски, Ив.Чавдаров ИМех Механика
Уред за масаж  Л.Илиева- Митуцова, Вл.Витков, К.Делчев, В. Латковски, Ив.Чавдаров ИМех Механика
Метод и устройство за магнито-акустичен контрол на феромагнитни материали Г. Велев, Пл. Пъшев, Й.Салтиел, А. Андреев, В.Латковски ИМех Механика
Биполярен магнитотранзистор С. Лозанова, Ч. Руменин ИСИР Магнитометрия
Полупроводников сензор за сила С.Лозанова, Ч.Руменин ИСИР Магнитометрия
Двумерен магнитометър С.Лозанова, Ч.Руменин ИСИР Сензорика, eнергетика
Крачещ робот Ив. Чавдаров, Т.Танев, В. Павлов ИСИР Сензорика, мехатроника
Магниточувствителе сензор Ч. Руменин ИСИР Електроника
Сензор за магнитно поле Ч. Руменин ИСИР Електроника
 Магнитодиоден сензор Ч. Руменин ИСИР Електроника
 Сензор на Хол с асиметричен изход Ч. Руменин ИСИР Електроника
Двукомпонентен магнитометър Ч. Руменин ИСИР Електроника
Микропреобразувател на Хол Ч. Руменин ИСИР Електроника
Устройство за измерване на магнитната проницаемост Ч. Руменин, С.Лозанова, С.Нойков  ИСИР Електроника
Полупроводников магниточувствителен елемент Ч.С. Руменин, С.В. Лозанова ИСИР Електроника
Магнитотранзистор Ч. Руменин, С.Лозанова ИСИР Електроника
Микросистема за измерване на трите компоненти на магнитното поле Ч. Руменин, С.Лозанова ИСИР Електроника
Биполярен магнитотранзистор С. Лозанова, Ч. Руменин ИСИР Електроника
Метод и устройство за изпитване склонността на металите към образуване на пукнатини при заваряване Пл. Ташев, Н. Алексиев, Ст. Христов Институт по металознание Електроника и машиностроене
Противодесантна мина Ст.Воденичаров; Др. Ненов; Ст.Калоянов; Ст. Тодоров Институт по металознание  Отбрана и сигурност
Взривател Ст.Воденичаров; Н. Попов; Ст. Тодоров; Г.Стоименов; П.Бонев Институт по металознание  Отбрана и сигурност
Метод за направа, монтаж и предварително напрягане на снопове от въжета Ст.Иванов,В. Вълчев,Ст.Воденичаров,М. Миланов,Ст.Тодоров,Д. Попов   Институт по металознание  Отбрана и сигурност
Метод за непрекъснат контрол на усилията в напрягащи снопове без сцепление и устройство за измерване на усилията М. Миланов,Стефан Воденичаров; Ст. Иванов,П. Сотировм ,В.Вълчев;  С. Тодоров Институт по металознание  Отбрана и сигурност
Противокумулативна броня Ст.Воденичаров; В. Петров; Ч. Чопаринов; А. Крумов Институт по металознание  Отбрана и сигурност
Armour Ст.Воденичаров; В.Петров; Ч. Чопаринов; А. Крумов Институт по металознание  отбрана и сигурност