facebook

Обяви и конкурси

Защита на дисертационния труд на доц. д-р Димо Дончев Чешмеджиев в Кирило-Методиевският научен център при БАН
15 Май 2016
Покана за кандидатстване за мобилности по програма ЕРАЗЪМ+
12 Май 2016
Защита на дисертационен труд на Георги Латев в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН
11 Май 2016
Защита на дисертационен труд на Сунай Ибрямов в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН
11 Май 2016
Публична защита на дисертационен труд на Галя Грозданова-Радева, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
27 Април 2016
Защита на дисертация в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН на Мерилин Ал Шариф
26 Април 2016
Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент”
26 Април 2016
Публична защита на дисерта­ционен труд „Трансфер на научно знание" на Цветелина Йоргова, ИИОЗ-БАН
26 Април 2016
Конкурс за главен асистент в секция “Водностопански изследвания” към департамент „Управление и използване на водите”
20 Април 2016
Конкурс за професор в секция „Хидравлика на водните системи” към департамент „Управление и използване на водите”
20 Април 2016
Защита на дисертационен труд на Сирма Асенова Зидарова в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН
14 Април 2016
БАН-Администрация обявява свободно работно място за младши експерт в отдел ”Международна дейност, оперативни програми и проекти”
13 Април 2016
Защита на дисертационен труд “Апроксимации с рационални функции в комплексната равнина” на Николай Икономов, Институт по математика и информатика при БАН
13 Април 2016
Публична защита на дисертационен труд на Mирослава Христоскова, Институт за изследване на обществата и знанието – БАН
13 Април 2016
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент
12 Април 2016
Защита на дисертационен труд в Института по обща и неорганична химия при БАН
11 Април 2016
Защита на дисертационен труд на Пламен Иванов в Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
11 Април 2016
Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академични длъжности
11 Април 2016
Защита на дисертационен труд в Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН на проф. д-р Максим Стаменов
08 Април 2016
Кампания за набиране на нови проектни предложения в рамките на Споразумението между БАН и Чешката академия на науките за периода 2017 – 2019 г.
04 Април 2016
Конкурс за професор в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
04 Април 2016
Защита на дисертационния труд на Стоян Меретев в Института за литература
14 Март 2016
Защита на дисертационен труд на Елена Стоянова в Института за държавата и правото при БАН
10 Март 2016
Институтът за гората при БАН обявява конкурс за заемане на академични длъжности
09 Март 2016
Конкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
09 Март 2016
Защита на дисертационен труд на ас. Ерик Христов Етрополски в Националния институт по метеорология и хидрология при БАН
01 Март 2016
Покана за кандидатстване на докторанти за мобилности в чужбина с цел обучение по програма „Еразъм+”
26 Февруари 2016
Институтът по металознание, съоръжения и технологии „акад. Ангел Балевски” с Център по хидро- и аеродинамика при БАН обявява конкурс за заемане на академични длъжности
26 Февруари 2016
Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“
26 Февруари 2016
Кирило-Методиевският научен център при БАН обявява конкурс за академична длъжност „доцент"
25 Февруари 2016