facebook

Обяви и конкурси

Защита на дисертационен труд на Иван Косев Иванов в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН
04 Юли 2016
Защита на дисертационен труд на Мартин Николаев Лолов в Института по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН
04 Юли 2016
Kонкурс за доцент в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
01 Юли 2016
Институтът по оптически материали и технологии при БАН обявява защита на дисертационен труд за образователната и научна степен "доктор" на Катерина Емилова Лазарова
28 Юни 2016
Публична защита на гл.ас. Стела Георгиева Пенева в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика
23 Юни 2016
Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „главен асистент“
22 Юни 2016
Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин” при БАН обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“
22 Юни 2016
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН обявява защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен “доктор на науките” на доц. д-р Недялка Илиева Стоилова
22 Юни 2016
Покана за кандидатстване за двустранно сътрудничество
20 Юни 2016
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН обявява конкурс за академичната длъжност "доцент"
17 Юни 2016
Защита на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ в Института за български език при БАН на Гергана Петкова
14 Юни 2016
Защита на дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен “доктор” в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН на Георги Анчев
13 Юни 2016
Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за „доцент“
13 Юни 2016
ИИКТ–БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “професор”
09 Юни 2016
Институтът за литература при БАН обявява конкурс за образователната и научна степен “доктор” на Румен Шивачев
08 Юни 2016
Институтът за литература при БАН обявява конкурс за образователната и научна степен “доктор” на Иван Иванов Илиев
08 Юни 2016
Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ)-БАН обявява рецензиите и становищата по конкурс за академичната длъжност “доцент”
06 Юни 2016
Конкурс за доцент по Международно право и международни отношения
03 Юни 2016
Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика
01 Юни 2016
Публична защита на Деян Пенчев в Института за изследване на обществата и знанието - БАН
30 Май 2016
Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН обявява два конкурса за академична длъжност „доцент”
27 Май 2016
Институтът по електроника при БАН обявява конкурс за академична длъжност „доцент“
27 Май 2016
Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН обявява конкурс за академична длъжност „главен асистент”
27 Май 2016
Конкурс за академичната длъжност “доцент” за нуждите на секция „Комуникационни системи и услуги”, ИИКТ – БАН
27 Май 2016
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "доцент"
26 Май 2016
Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН обявява рецензиите и становищата за конкурс за академична длъжност "професор"
26 Май 2016
Публична защита на Атанас Филипов Николов в Института по информационни и комуникационни технологии
20 Май 2016
Публична защита на доц. д-р Алекси Генов Апостолов от Институтa за изследване на обществата и знанието
19 Май 2016
Процедура за избор на директор на Централна библиотека - БАН
17 Май 2016
Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей– БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“
15 Май 2016