facebook

Обяви и конкурси

Публична защита на дисертация на Ивелин Владов в Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН
05 Октомври 2016
Публична защита на дисертационен труд на Тодор Петков Митев в Института по математика и информатика
30 Септември 2016
Защита на дисертационен труд на Любомир Христов Илиев в Института по астрономия с Национална астрономическа обсерватория при БАН
27 Септември 2016
Защита на дисертационен труд в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН на Димитар Недановски
21 Септември 2016
Защита на дисертационен труд на Анна Петрова Петрова в Института за космически изследвания и технологии при БАН
19 Септември 2016
Публична защита на дисертация на Анета Стоянова Атанасова в Института за български език при БАН
19 Септември 2016
Защита на дисертационен труд на Петър Петров Хаджистойков в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН
16 Септември 2016
Открито заседание по защитата на дисертационен труд “Изграждане на промоционалната политика в банковия сектор” на Цветелина Недялкова-Щерева, ИИИ при БАН
15 Септември 2016
Списък на проектите за 2017 г. по линия на прякото споразумение БАН/FWO
14 Септември 2016
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Многослойни структури от халкогенидни стъкла от системата As-S-Ge и полиметилметакрилат” на Анна Лалова (Атанасова) - Институт по оптически материали и технологии - БАН
12 Септември 2016
Публична защита на дисертация на Андрей Василев Тонев в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
07 Септември 2016
Публична защита на дисертация на Нейко Матеев Нейков в Института по математика и информатика
02 Септември 2016
Конкурс за проекти към Руския хуманитарен научен фонд
31 Август 2016
Защита на дисертация на Николай Стоименов в Института по комуникационни и информационни технологии
30 Август 2016
Защита на дисертация на Станислав Гьошев в Института по комуникационни и информационни технологии
30 Август 2016
Защита на дисертационния труд на Кристияна Симеонова Симеонова в Института за български език при БАН
29 Август 2016
Публична защита на дисертация Емил Георгиев Делинов в Института по математика и информатика на БАН
29 Август 2016
Институтът по информационни и комуникационни технологии – БАН обявява конкурс за академичната длъжност „доцент“
17 Август 2016
Защита на дисертация на Стефан Кирилов Стаменов в Института за космически изследвания и технологии при БАН
15 Август 2016
Публична защита на дисертация в Института за космически изследвания и технологии при БАН на Евгения Евгениева Сарафова
15 Август 2016
Защита на дисертация на Цанко Илиев Стефанов в Института за икономически изследвания при БАН
15 Август 2016
Защита на дисертация на Александър Апостолов в Института за икономически изследвания при БАН
12 Август 2016
Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство обявява конкурс за „професор“
01 Август 2016
Конкурси за главни асистенти в ИЕФЕМ – БАН
29 Юли 2016
Обявени конкурси на Института по металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” към БАН
22 Юли 2016
Институтът по системно инженерство и роботика при БАН обявява защита на дисертационен труд за образователната и научна степен "доктор" на гл.ас. инж. Галя Георгиева-Цанева
15 Юли 2016
Публична защита на Петя Вряшкова в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика
11 Юли 2016
Защита на дисертация в Института по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН на Русина Лъчезарова Хазаросова
06 Юли 2016
Заседание за защита на дисертационен труд ”Оценяване на влиянието на външната търговия върху брутния вътрешен продукт на България чрез коинтеграционния подход ” на Недялко Несторов, Институт за икономически изследвания при БАН
06 Юли 2016
Открито заседание за защита на дисертационен труд на тема „Кохерентна оптична метрология: методи и реализация с пространствен светлинен модулатор” на Наталия Берберова - Институт по оптически материали и технологии - БАН
05 Юли 2016