pdfПротокол №1 от 4.07.2016 г.

pdfПротокол №2 от 4.07.2016 г.

pdfПротокол №3 от 11.07.2016 г.

pdfПротокол №4 от 19.09.2016 г.

pdfПротокол №5 от 10.10.2016 г.

pdfПротокол №6 от 17.10.2016 г.

pdfПротокол №7 от 31.10.2016 г

pdfПротокл №8 от 23.11.2016 г.

pdfПротокол №9 от 1.12.2016 г.

pdfПротокол №10 от 10.12.2016 г.

pdfПротокол №11 от 9.01.2017 г.

pdfПротокол №12 от 25.01.2017 г.

pdfПротокол №13 от 13.02.2017 г.

pdfПротокол №14 от 27.02.2017 г.

pdfПротокол №15 от 30.03.2017 г.

pdfПротокол № 16 от 10.04.2017 г.

pdfПротокол № 17 от 17.05.2017 г.

pdfПротокол № 18 от 10.07.2017 г.

pdfПротокол № 19 от 24.07.2017 г.

pdfПротокол № 20 от 16.10.2017 г.

pdfПротокол № 21 от 26.10.2017 г.

pdfПротокол № 22 от 27.11.2017 г.

pdfПротокол № 23 от 04.12.2017 г.

pdfПротокол № 24 от 11.12.2017 г.

pdfПротокол № 25 от 21.12.2017 г.