facebook

Приети документи

Методика за провеждане на атестация на служителите на БАН - Приета от ОС на БАН на 15.07.2013 г.

Методика за провеждане на атестация на служителите на БАН