facebook

Приети документи

“Програма за стабилизацията и развитието на БАН през периода 2012 – 2014 година”

pdf“Програма за стабилизацията и развитието на БАН през периода 2012 – 2014 година”