facebook

Приети документи

Критерии за избора на представителите на ОС на БАН за Членове на Съвета на настоятелите на БАН

pdfКритерии за избора на представителите на ОС на БАН за Членове на Съвета на настоятелите на БАН (Приети на 55-то заседание на ОС на 11.04.2011 г.)