facebook

Приети документи

Обръщение до 41-то Народно Събрание на Р. България
Отговор на писмото на Изпълнителния съвет на Фонд "Научни изследвания", публикувано на тяхната интернет-страница
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ от Общото събрание на БАН относно проекта за “Национална стратегия за научни изследвания” (2009-2019 г.),предложена на вниманието на Министерския Съвет от МОН (приета на 13-то заседание на ОС на 09.02.2009 г.)
Становище на Общото събрание на Българска академия на науките относно Проекта на Закона за развитие на Академичния състав в Република България (приетo на 20-то заседание на ОС на 09.12.2009 г.)
Писмо от ОС на БАН до г-н Бойко Борисов- Министър-Председател на Република България, г-жа Менда Стоянова- Председател на Комисияга по бюджет и финанси на 41-то Народно събрание на РБ и Г-н Огнян Стоичков Председател на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта на 41-то Народно събрание на РБ (Прието на 20-то заседание на ОС на 09.12.2009 г.)
Становище на Общото събрание на Българската академия на науките и на Събранието на академиците и член-кореспондентите относно Проекта на Закона за развитие на академичния състав в Република България
Декларация на Общото събрание на Българската академия на науките във връзка с драстично намалената бюджетна субсидия на БАН за 2010 г.
Становище на Общото събрание на БАН за Проекта на „Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Националния фонд "Научни изследвания"”
Декларация за сътрудничество на структурите на бившата ДС