facebook

Приети документи

Правила за избор на представители на Общото събрание на БАН в Съвета на настоятелите на БАН

pdfПравила за избор на представители на Общото събрание на БАН в Съвета на настоятелите на БАН