facebook

Приети документи

Правилник за работата на КОМИСИЯТА ЗА НАУЧНА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ПРИ VI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАН

pdfПравилник за работата на КОМИСИЯТА ЗА НАУЧНА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ПРИ VI ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАН