facebook

Приети документи

Правилник за работата на Комисията за Връзки с обществеността при VI Общо Събрание на БАН

pdfПравилник за работата на Комисията за Връзки с обществеността при VI Общо Събрание на БАН