facebook

Приети документи

Правилник за работата на Комисията за нормативни и общоакадемични актове при VІ-то общо събрание на БАН

pdfПравилник за работата на Комисията за нормативни и общоакадемични актове