facebook

Приети документи

Правилник за дейността на Комисията по академична собственост към Общото събрание на българската академия на науките

pdfПравилник за дейността на Комисията по академична собственост към Общото събрание на българската академия на науките