facebook

Приети документи

Правилник за работата на Комисията по академична етика към Общото събрание на БАН

pdfПравилник за работата на Комисията по академична етика към Общото събрание на БАН