facebook

Приети документи

П р а в и л н и к за работата на финансово-икономическата комисия (ФИК) при Общото събрание на БАН

pdfП р а в и л н и к за работата на финансово-икономическата комисия (ФИК) при Общото събрание на БАН