facebook

Приети документи

П р а в и л н и к за работата на Комисия по международно и европейско сътрудничество при VІ-то Общо събрание на БАН

pdfП р а в и л н и к за работата на Комисия по международно и европейско сътрудничество при VІ-то Общо събрание на БАН