facebook

Приети документи

Правилник за дейността на КОМИСИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ (КМУ) към VІ-то ОС на БАН

pdfПравилник за дейността на КОМИСИЯ ЗА МЛАДИ УЧЕНИ (КМУ) към VІ-то ОС на БАН