facebook

Приети документи

Методически указания за атестиране на научно-техническия и научно-помощния персонал, приети от УС на БАН

pdfМетодически указания за атестиране на научно-техническия и научно-помощния персонал, приети от УС на БАН