facebook

Приети документи

Методически указания и базисна атестационна карта за учен в БАН, приети от ОС на БАН на 19.04.2010г. (обновени на 20.05.2010г.) / .XLS формат

pdfМетодически указания и базисна атестационна карта за учен в БАН, приети от ОС на БАН на 19.04.2010г. (обновени на 20.05.2010г.) / .XLS формат